superwizja cbt

Jak superwizja CBT online wpływa na współpracę?

Table of contents

Jak superwizja CBT online wpływa na współpracę?

Superwizja CBT jest podstawową metodą stosowaną w celu maksymalizacji rozwoju i kompetencji terapeutów poznawczo-behawioralnych. (Bernard & Goodyear, 2009) Ma zasadnicze znaczenie dla integralności zawodu psychoterapeuty. Superwizja umożliwia terapeutom ciągłe uczenie się i doskonalenie, dzięki czemu zwiększają swój profesjonalizm w prowadzeniu terapii.  Jest niezbędnym elementem całościowego szkolenia w psychoterapii, dzięki któremu psychoterapeuci uzyskują certyfikat.

Superwizja CBT jest odrębnym oddziaływaniem od nauczania i doradztwa, choć niektóre cechy są zbliżone. Jest podobna do nauczania w tym sensie, że oba podejścia mają na celu przekazanie wiedzy. Jednak superwizja w tym przypadku ma silniejszy aspekt praktyczny, wynika z potrzeby konkretnych trudności w pracy z pacjentem, a nie z ustalonego programu nauczania. 

Warto dodać, że praca psychoterapeutyczna poddawana superwizji zwiększa refleksyjność terapeuty nad bieżącymi procesami w pracy z klientem. Przyczynia się do większej elastyczności i otwartości, bezpośrednio przeciwdziałając syndromowi wypalenia zawodowego. Wpływa również na podstawowe przekonania i motywacje, a nawet redefiniuje rolę bycia „pomagaczem”.  

pttpbWspółpraca – sojusz roboczy  

Współpraca podczas procesu superwizji CBT jest bardzo istotnym elementem procesu zwiększania kompetencji. Bez jasnego porozumienia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, proces superwizji przebiega w dużo mniej efektywny sposób. Gnilka i in. (2012) na podstawie 1000 badań empirycznych dowodzi, że silny sojusz jest jednym z najlepszych predyktorów pomyślnej superwizji. Model sojuszu roboczego w zakresie superwizji opracował E. S. Bordin w 1983 roku. Sojusz roboczy składa się z celów, zadań i więzi. Cele to rezultaty zmiany, które superwizor i superwizowany wspólnie uzgodnili. Bordin (1983) twierdzi, że formułowanie celów jest procesem współpracy między superwizorem a superwizowanym, w którym negocjują oni cele, aż do osiągnięcia wzajemnego porozumienia. Ponadto, określenie celów powinno uwzględniać indywidualne potrzeby i poziomu rozwoju terapeuty. Obie strony wspólnie uzgadniają zadaia, które superwizowany wykona, aby osiągnąć ustalone cele.

Superwizor i psycholog wspólnie uzgadniają też sposób, w jaki superwizor będzie przekazywał informacje zwrotne na podstawie wykonanego zadania. Ponadto zarówno superwizor, jak i superwizowany mogą z łatwością ocenić efektywność, dzięki temu, że cele są jasno sformułowane. Poziom przymierza roboczego można zmierzyć za pomocą Inwentarza Sojuszu w Pracy Superwizora (Supervisory Working Alliance Inventory, SWAI), który składa się z 23-item owej skali dla superwizora i 19-item owej skali dla superwizanta.  

Budowanie silnego sojuszu pomiędzy superwizorem a terapeutą jest niezwykle istotne, zwłaszcza gdy strony nawiązują relację na odległość i pracują online. Biorąc pod uwagę zasady tworzenie przymierza roboczego, superwizja CBT online powinno przebiegać według tego samego protokołu, co w przypadku superwizji odbywającej się w gabinecie. Czy superwizja cbt online jest w stanie zapewnić takie samy standardy pracy? Czy wpływa na poziom sojuszu roboczego między superwizorem a superwizantem?  

Superwizja grupowaSuperwizja CBT online  

Współczesne trendy, zwiększony dostęp do technologii pozwala zapewnić dostępność kształcenia psychologom i psychoterapeutom, będącymi w różnych lokalizacjach w Polsce i na świecie. Superwizja online zwiększa dostępność do rozwoju zawodowego, przy zachowaniu minimalnego wysiłku i oszczędności czasu. Badania Cook i Doyle (2002)  nie stwierdzają istotnych różnic w poziomie przymierza roboczego w przypadku superwizji CBT online, a superwizji poznawczo-behawioralnej prowadzonej w gabinecie. Ich wyniki wykazały, że wszystkie podskale i wyniki łączne były wyższe w próbie internetowej (Cook & Doyle, 2002). Istnieją dowody na to, że uczenie się online, a w szczególności uczenie się z elementem refleksyjnym, może być równie (a czasem nawet bardziej) skuteczne, niż uczenie się twarzą w twarz (Jones, 2015; Oliaro & Trotter, 2010). Komunikacja przez Interenet nie wpływa negatywnie na budowanie sojuszu roboczego i proces uczenia.  

W związku z tym, komunikacja online stwarza ogromną szansę rozwoju zawodowego specjalistów, przyczyniając się do zwiększenia kompetencji i niwelując różnice w zakresie dostępności specjalistycznej wiedzy.  

Superwizja grupowa CBT online

Wyzwania i problemy związane z superwizją online są podobne do tych, których doświadcza każda grupa, w trakcie procesu superwizji grupowej. Może one obejmować zarządzanie procesami, uwzględnianie dynamiki i zachowań grupy, zapewnienie równego uczestnictwa, zarządzanie różnymi jawnymi i ukrytymi oczekiwaniami, wyzwania związane z budowaniem zaufania i sojuszu w grupowej superwizji. Korzyści z superwizji grupowej cbt online mogą obejmować: zwiększoną możliwość refleksji i poszukiwań; większą poufność, mniejsza możliwość rozmowy poza odbywającym się procesem grupowym; większą odpowiedzialność za standardy zawodowe i kodeksy etyczne. Narzędzia internetowe umożliwiają nauczanie w sposób kreatywny, wzmacniają sieci zawodowe, zmniejszając poczucie izolacji terapeutów (Bailey, Bell, Kalle, & Pawar, 2014). 

 

 

 

 

Literatura:

  • Bordin, E. S. (1983). A working alliance based model of supervision. The Counseling
    Psychologist, 11(1), 35-42.
  • Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2009). Fundamental of clinical supervision (4th ed.). Upper
    Saddle River, NJ: Merrill.
  • Bailey, Bell, Kalle, & Pawar (2014) Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community Restoring Meaning to Supervision Through a Peer Consultation Group In Rural Australia
5/5 - (5)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

psychoterapia 1

Psychotherapy

Psychotherapeutic support
for women 

coaching biznesowy online

Coaching

Individual business coaching, career coaching and personal development for women

superwizja grupowa cbt

Supervision

In the process of supervision you become better at what you do in order to help your clients more effectively

superwizja cbt

Book a session
with a psychotherapist or couch

We know how to help effectively

We offer appointments in the office in Warsaw and online

We provide services in Polish and English

See also