Coaching dla kobiet - kobiecy leadership

Wzmacniamy siłę kobiet

Coaching dla kobiet, bo liderka jest w każdej z nas

coaching icon 1

Wyznaczanie kierunku kariery

coaching icon 2

Praca nad własnymi potrzebami

coaching icon 3

Konflikty i trudności w komunikacji

coaching icon 4

Rozwijanie pewności siebie

Coaching dla kobiet - M Kramer 3 768x768 - Nowe Widoki

Nazywam się Marta Kramer. Serdecznie zapraszam na indywidualny coaching dla kobiet oraz coaching dla liderek.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w biznesie na stanowiskach menadżerskich, jestem certfikowaną coachynią ICF Associate Certified Coach. Współtworzę programy networkingowe, aby kobiet stawały się bardziej widziane i słyszane, wykorzystywały swoją siłę i moc.

Oferuję wsparcie w wydobywaniu własnych umiejętności i potencjału. Wspieram kobiety, specjalizuję się w coachingu dla kobiet.

 

Poznajmy się. Zapraszam na darmową wstępną sesję coachingową. 

Problemy, z którymi mierzą się kobiety

W środowisku pracy kobiety mierzą się z wieloma wyzwaniami – syndromem oszustki, niepewnością w wystąpieniach na forum, kłopotami z negocjowaniem wynagrodzenia… Świat biznesu  może być onieśmielający i izolujący dla kobiet. Kobiety często nie mają wystarczającego wsparcia ze strony mentorów i coachów,  pozostają same ze swoimi trudnościami.

 

Przyjmuję perspektywę kobiecą, by pomagać Klientkom w pokonywaniu przeszkód, planowaniu rozwoju i realizacji ich potencjału.

coaching dla kobiet w miejscu pracy
ustalenie celów coaching dla kobiet

Coaching indywidualny- dla kogo, jak zacząć?

Coaching dla kobiet jest przeznaczony na każdym etapie kariery, od aspirujących młodych profesjonalistek, po doświadczone menedżerki, które chcą doskonalić swoje umiejętności przywódcze. Sesje coachingowe są dostosowane do Twoich potrzeb i skupiają się na budowaniu istotnych dla Ciebie umiejętności, przy jednoczesnym efektywniejszym zarządzaniu życiem osobistym i zawodowym.

 

Kobiecy coaching - wsparcie na miarę XXI wieku

Coaching to pomoc w osiąganiu wyższej jakości życia, poprzez identyfikowanie i osiąganie celów. Coaching polega na zapewnieniu klientce narzędzi, wiedzy i zasobów, których potrzebuje, aby mogła zrealizować swoje cele.

Oferuję coaching w różnych kwestiach, od negocjacji po wystąpienia publiczne, aby wzmocnić i sprawić, że poczujesz się pewnie w codziennym życiu. Moim celem jest bycie wspierającym coachem, który zachęci Cię do znalezienia własnych odpowiedzi i pewności siebie.

Moc współpracy z coachem pokazuje, jak wiele odpowiedzi drzemie w nas samych.
Obierając cel procesu coachingowego, przyjrzyj się, na co masz wpływ;
gdzie Twoje działanie i świadoma obecność kształtują rzeczywistość. 

Już dziś uzyskaj wgląd w problemy, z jakimi borykasz się w miejscu pracy, które mogą blokować Twój rozwój. 

Przykłady obszarów, nad którymi możemy wspólnie pracować:

coaching dla liderek uśmiechnięta kobieta sukcesu
coaching dla liderek

Coaching dla liderek - zacznij realizować swój skuteczny projekt

Rola liderki jest wyzwaniem. Przywództwo jest wyzwaniem. Doświadczenie przywództwa może narażać  na stres i odizolowanie.

Na sesjach coachingowych oferuje przestrzeń do pokazania się wrażliwą i emocjonalną. Pomogę Ci przełamać bariery, które masz przed sobą oraz zbudować plan działania, który będzie zgodny z tym, kim jesteś. Uzyskaj wsparcie, aby zrozumieć, jak poruszać się w zmieniającym się miejscu pracy i być skuteczną liderką. 

Oferuję indywidualny, spersonalizowany coaching dla liderek. Pomogę Ci poczuć się  komfortowo ze zmianami zachodzącymi w życiu, biznesie i przywództwie.

Współpraca

Coaching dla kobiet, tj. osadzony w tematyce kariery i rozwoju osobistego, oferuję osobom dorosłym, które poszukują wsparcia w dążeniu do celu, mierzą się z wyzwaniem, pragną osiągnąć zmianę.

Specjalizuję się w coachingu kobiet w biznesie.

Pracuję w języku polskim i angielskim. 

Proces coachingowy dla kobiet obejmuje 6-8 spotkań odbywających się co dwa-trzy tygodnie. Odstępy te zapewniają Klientce ważną przestrzeń do działania i rozwoju, a także wykonywania ćwiczeń i wdrażania zmian.

Pierwszą sesję poświęcamy na ustalenie zasad i warunków współpracy. Omawiamy cel i dążenie Klientki, ustalamy liczbę i częstotliwości spotkań.

Każde spotkanie trwa 90 minut. Pracujemy nad dążeniem Klientki, analizując jego/jej własne zasoby i potencjał. Korzystając z narzędzi coachingowych, przyglądamy się rzeczywistości, wariantom działania, źródłom dodatkowego wsparcia czy inspiracji. W centrum pozostaje Klientka wraz z jej doświadczeniem, umiejętnościami i kreatywnością. 

Sesje realizowane są przez Teams. Minimalne wymagania techniczne to: dostęp do stabilnego internetu, sprawny mikrofon i kamera.

Klientka nie musi mieć własnego konta na platformie Teams.

Odradzam spotkania bez kanału wideo. Proszę o uprzednie przetestowanie swojego urządzenia, aby upewnić się, że odbycie sesji coachingu jest możliwe.

Sesja może zostać odwołana najpóźniej na 24 godziny przed umówionym spotkaniem.

Sesje odwołane później są płatne według umówionej stawki za pojedynczą sesję.

Nieprzybycie w ustalonym terminie bez uprzedniego odwołania sesji podlega pełnej opłacie za niezrealizowaną sesję. 

Coaching dla kobiet negocjacje

Dlaczego coaching jest tak ważny i jak może pomóc kobietom? Na czym polegają sesję coachingu dla kobiet?

Czym jest coaching? Istnieje kilka odmian coachingu. Ten, który proponujemy klientkom, to coaching niedyrektywny, niekiedy nazywany również miękkim, w anglojęzycznych źródłach: hands-off coaching. W odmianie tej zadaniem coacha jest zadawanie klientce umiejętnych pytań, poprzez które odkrywa swój potencjał i możliwości zmiany. Oznacza to, że coach nie wskazuje rozwiązań ani konkretnych kroków; nie radzi, jaką decyzję podjąć, ani nie ustanawia celów za klientkę. To klientka ma wybrać najlepsze dla niej rozwiązanie.

1. Cel lub dążenie wnosi osoba, która zasiada naprzeciwko coacha; oczywiście wspólnie pracują nad tym, by go doprecyzować, przeanalizować różne możliwości. Przyglądają się obecnej sytuacji i zasobom dostępnym klientce: jej umiejętnościom, talentom, relacjom i opcjom rozwoju.

2. Na kolejnym etapie wypracowywane są konkretne działania, jakie klientka może podjąć, by ruszyć w wyznaczonym sobie celu, na tym etapie klientka proszona jest o wykonanie zadań rozwojowych, przybliżających ją do konkretnych rezultatów, może również uczyć się umiejętności, które będą ją przybliżać do celu np. komunikacja w sposób asertywny.

3. Proces ten trwa około pół roku, a spotkania odbywają się średnio raz na trzy tygodnie. Na każdym z nich klientka wspólnie z coachem obserwuje, co się zmienia, jak przebiega dążenie, czego klientka dowiaduje się o sobie i jak można te doświadczenia wykorzystać w dalszej pracy. 

Coach jest sprzymierzeńcem, który pomaga pogłębić refleksję i dostrzec nowe możliwości działania. Oferuję profesjonalny coaching, dostosowany do twoich potrzeb. Moja wiedza i doświadczenie może przyczynić się do konkretnych, satysfakcjonujących Ciebie rezultatów.

Istnieją szanse na to, że klientka w procesie coachingu dla kobiet:

  • dowie się o sobie czegoś nowego, zobaczy swoje problemowe obszary z innej perspektywy, 
  • jeżeli zechce, wprowadzi do swojego życia codziennego nowe elementy, które będą sprzyjać jej rozwojowi,
  • wykorzysta dostępne jej zasoby – fizyczne, intelektualne, emocjonalne i społeczne,
  • przekuje pragnienia i potrzeby w realne działania, wpłynie dodatnio na dobrostan, zwiększy poczucie własnej wartości,
  • zwiększy  efektywność w realizacji celów zawodów, co wpłynie dodatnio na funkcjonowanie również w życiu prywatnym.

Jeśli nie jesteś pewna, czy coaching dla kobiet jest dla Ciebie, napisz (kontakt@nowewidoki.com) albo zadzwoń (+48 739 906 648) – odpowiem na Twoje pytania i doradzę dalsze kroki.  

Czym nie jest coaching? Kim nie jest coach?

Należy pamiętać, że klientka w procesie coachingowym nie jest uczestniczką kursu ani pacjentką. Nie bierze udziału w treningu ani w sesji konsultacyjnej, doradczej. Coachyni nie staje przed nią, by przekazać wiedzę na dany temat, zademonstrować, a potem przeprowadzić test. Nie sprzedaje też uniwersalnej recepty na powodzenie i satysfakcję. Coachyni nie jest trenerką, nie prowadzi mentoring, nie szkoli Ciebie, konsultacja nie jest prowadzona w sposób dyrektywny.

Relacja między coachynią a klientką jest partnerska. Coachyni nie pozycjonuje się jako ktoś, kto wie lepiej i więcej, przeciwnie – to klientka ma szansę zyskać najgłębszy i najpełniejszy wgląd w to, co dzieje się w niej i dookoła.

Coachyni ją w tym wspiera, zadając pytania, odzwierciedlając, co słyszy i widzi. Staje po stronie klientki, nie ocenia jej, nie krytykuje. Towarzyszy.

 

Forma współpracy - Coaching dla kobiet

Miejsce zamieszkania i tryb życia nie zawsze pozwalają na spotkanie w gabinecie. Coaching  dla kobiet– prowadzony przez Teams albo Skype – jest nie mniej skuteczny. Przy zachowaniu odpowiednich warunków forma ta pozwala na realizację wszystkich aspektów spotkań: komunikację werbalną i niewerbalną, rysowanie schematów (przez współdzielenie ekranu), a nawet wykorzystanie przestrzeni. Kluczowe jest stabilne łącze internetowe, kamerka i mikrofon pozwalające na bezawaryjny odbiór dobrej jakości oraz zapewnienie prywatności. 

Coaching dla kobiet - M Kramer - Nowe Widoki

Umów się na sesję z coachem

4.8/5 - (44)