Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności strony https://nowewidoki.com, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Strony przez Użytkownika.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1. Strona – strona internetowa pod adresem https://nowewidoki.com oraz wszelkie jej podstrony;
2. Administrator – Katarzyna Maruszewska Nowe Widoki z siedzibą w Warszawie (01-052) przy ul. Mordechaja Anielewicza 30/59 (NIP: 5993041833, REGON: 365871663) 
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze Strony i podaje w jej ramach swoje dane osobowe.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.
3. Dane osobowe otrzymywane są od Użytkowników w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, przetwarzającego je w celach:
a. Rejestracji na wizyty oraz komunikacji z tym związanej,
b. Na Potrzeby interakcyjnych funkcjonalności Strony (opcja komentowania na Blogu),
c. Dokonywania rozliczeń finansowych, ich dokumentacji i archiwizacji,
d. Obsługi hostingowej,
e. Świadczenia usług archiwizacyjnych oraz kopii zapasowych Strony.
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. partnerom – psychologom, doradcom i coachom, którzy wspierają Administratora w świadczeniu usług na rzecz Użytkowników, dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji, a także podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

§4. Uprawnienia Użytkownika

1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je, wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie ze Strony.
5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5. Polityka Cookies

1. Strona korzysta z plików Cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Strona korzysta z Google Analytics wykorzystującego pliki Cookies do analizy stron internetowych. Informacje te przekazywane firmie Google Ireland Limited i przez nią przechowywane w celu analizy korzystania przez Użytkowników ze Strony, do prezentowania danych Administratorowi Strony, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google Ireland Limited może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google Ireland Limited.

§6. Techniczna ochrona danych

1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
2. Na Stronie wdrożono szyfrowanie danych celem zapewnienia bezpiecznej transmisji Danych Osobowych. Stosowanym protokołem szyfrowania jest SSL 3.0.
3. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
4. Powierzone dane są składowane na stosownej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
5. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§7. Kontakt

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części, z zachowaniem zastrzeżeń wymienionych w §4 pkt. 5.
3. Z Administratorem można skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@nowewidoki.com. 

Oceń