Superwizja

W procesie superwizji stajesz się lepszą w tym, co robisz, aby skuteczniej pomagać swoim Klientom 

Czym jest superwizja psychoterapeutyczna?

Superwizja psychoterapeutyczna polega na pracy rozwojowej psychoterapeutki pod opieką superwizorki ze znacznym stażem, doświadczeniem i wykształceniem kierunkowym.

Tę formę współpracy prowadzimy z myślą o psychoterapeutach na każdym etapie rozwoju zawodowego, którzy na co dzień pracują z klientami i chcą się doskonalić w swoim zawodzie. Pomagamy w osiągnięciu celów poprzez wsparcie w charakterze doradcy, facylitatora i konsultanta. 

Superwizja - Superwizja 3 - Nowe Widoki
Katarzyna Maruszewska

Oferuję kameralne i poufne warunki współpracy, wspierając Twój rozwój jako profesjonalistki. Program superwizji poznawczo-behawioralnych dostosowuję do Twoich potrzeb oraz wspólnie ustalonych przez nas celów. Spotkania obejmują różne metody edukacji, w tym elementy doświadczeniowe, które sprzyjają aktywnemu uczeniu się i rozwijaniu umiejętności.

Superwizję CBT postrzegam jako niezwykle cenny proces, który powinien być zaplanowany, systematyczny, a przede wszystkim – sprzyjający osiąganiu Twoich celów. Oferuję superwizję indywidualną oraz superwizję grupową , którą psychoterapeuci mogą wliczyć do godzin niezbędnych do przedłużenia certyfikatu CBT.

Posiadam wieloletnie doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne, pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów.

Podstawowe cele superwizji

¹ za: Kennerley H., Clohessy S. (2010) Becoming a supervisor w: Mueller M., Kennerley H., McManus F., Westbrook D. (Eds) The Oxford Guide to Surviving as a CBT Therapist, Oxford: OUP

Superwizja - nowewiodki superwizja pasja - Nowe Widoki

Pytania, które mogą być przydatne w przygotowaniu do superwizji

1. Czy została opracowana konceptualizacja terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i wynikający z niej plan leczenia dla klienta?
Jeśli nie, opracowanie takiego planu może być przydatnym pytaniem do superwizji.

2. Czy przestrzegasz konceptualizacji i wynikającego z niego planu leczenia?
Jeśli nie, pytaniem w superwizji może być zastanowienie się nad tym, co powstrzymuje Cię przed wdrożeniem planu oddziaływań, być może wpływ mają na to Twoje własne przekonania albo jakaś cecha lub zachowanie klienta.

3. Czy posiadasz wiedzę i umiejętności pozwalające na wdrożenie wymaganego leczenia?
Jeśli nie, warto skorzystać z superwizji, aby zdobyć określoną wiedzę, przećwiczyć niezbędne umiejętności lub uzyskać poradę, gdzie można się udać, aby osiągnąć ten cel.

4. Czy reakcja klienta na terapię jest zgodna z oczekiwaniami?
Jeśli nie, warto skorzystać z superwizji, aby zastanowić się nad obszarami, które mogą blokować postępy.

5. Jeśli wszystkie powyższe odpowiedzi są zadowalające, co jeszcze może utrudniać proces terapeutyczny?
Superwizja może wymagać rozważenia innych czynników, na przykład problemów w relacji terapeutycznej, konceptualizacji, która wymaga pewnych modyfikacji lub zastanowienia się nad potrzebą włączenia nowych interwencji terapeutycznych. 

² za: Padesky C.A. Developing Cognitive Therapist Competency: Teaching Supervision Models. w: Salkovskis P.M., Ed. (1996) Frontiers of Cognitive Therapy, Guilford Press, London

Superwizja - K Maruszewska 400x400 - Nowe Widoki

Umów się na sesję z superwizorką