Superwizja poznawczo-behawioralna

W procesie superwizji stajesz się lepszą w tym, co robisz, aby skuteczniej pomagać swoim Klientom 

Start grupy: 20 września
piątek w godzinach: 12-15 (3h)

Zapraszamy specjalistów, praktyków pracujących w nurcie poznawczo-behawioralnym do uczestnictwa w superwizji grupowej online. 

Wyślij zgłoszenie:

zapisz sie na superwizje grupowa poznawczo behawioralna
Superwizja grupowa poznawczo behawioralna online

Superwizja grupowa CBT online

Efektywna superwizja grupowa może skutkować szybkim, skutecznym rozwiązywaniem trudności zawodowych,  dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia uczestników grupy. Nad przebiegiem procesu czuwa doświadczony superwizor-dydaktyk, który odpowiednio zarządza procesem.

Superwizja grupowa CBT online - korzyści:

Superwizja w nurcie poznawczo-behawioralnym

Oferuję kameralne i poufne warunki współpracy, wspierając Twój rozwój jako profesjonalistki. Program superwizji poznawczo-behawioralnych dostosowuję do Twoich potrzeb oraz wspólnie ustalonych przez nas celów. Spotkania superwizyjne obejmują różne metody edukacji, w tym elementy doświadczeniowe, które sprzyjają aktywnemu uczeniu się i rozwijaniu umiejętności. Relacja terapeutyczna i właściwa konceptualizacja to dla mnie bardzo ważne obszary pracy, niezbędne w rozwoju kompetencji psychoterapeuty.

Superwizję CBT postrzegam jako niezwykle cenny proces, który powinien być zaplanowany, systematyczny, a przede wszystkim – sprzyjający osiąganiu Twoich dążeń. Oferuję superwizję indywidualną oraz superwizję grupową, którą psychoterapeuci mogą wliczyć do godzin, niezbędnych do uzyskania certyfikatu lub odnowienia certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Posiadam wieloletnie doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne, pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów. Specjalizuje się w terapii osób dorosłych i młodzieży.

cbt
superwizja cbt

Czym jest superwizja poznawczo-behawioralna ?

Superwizja indywidualna cbt (w nurcie poznawczo-behawioralnym) polega na pracy rozwojowej psychoterapeutki pod opieką superwizorki ze znacznym stażem, doświadczeniem i wykształceniem kierunkowym.

Tę formę współpracy prowadzimy z myślą o psychoterapeutach na każdym etapie rozwoju zawodowego, którzy na co dzień pracują z klientami i chcą się doskonalić w swoim zawodzie. Pomagamy w osiągnięciu celów poprzez wsparcie w charakterze doradcy, facylitatora i konsultanta.

 

Superwizja indywidualna CBT online - korzyści w pracy terapeutycznej

Podstawowe cele - superwizja cbt:

¹ za: Kennerley H., Clohessy S. (2010) Becoming a supervisor w: Mueller M., Kennerley H., McManus F., Westbrook D. (Eds) The Oxford Guide to Surviving as a CBT Therapist, Oxford: OUP

superwizja cbt

Pytania, które mogą być przydatne w przygotowaniu do superwizji

1. Czy została opracowana konceptualizacja terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i wynikający z niej plan leczenia dla klienta?
Jeśli nie, opracowanie takiego planu może być przydatnym pytaniem do superwizji.

2. Czy przestrzegasz konceptualizacji i wynikającego z niego planu leczenia?
Jeśli nie, pytaniem w superwizji może być zastanowienie się nad tym, co powstrzymuje Cię przed wdrożeniem planu oddziaływań, być może wpływ mają na to Twoje własne przekonania albo jakaś cecha lub zachowanie klienta.

3. Czy posiadasz wiedzę i umiejętności pozwalającą realizować  wymagane leczenie?
Jeśli nie, warto skorzystać z superwizji, aby zdobyć określoną wiedzę, przećwiczyć niezbędne umiejętności lub uzyskać poradę, gdzie można się udać, aby osiągnąć ten cel.

4. Czy reakcja klienta na terapię jest zgodna z oczekiwaniami?
Jeśli nie, warto skorzystać z superwizji, aby zastanowić się nad obszarami, które mogą blokować postępy.

5. Jeśli wszystkie powyższe odpowiedzi są zadowalające, co jeszcze może utrudniać proces terapeutyczny?
Superwizja może wymagać rozważenia innych czynników, na przykład problemów w relacji terapeutycznej, konceptualizacji, która wymaga pewnych modyfikacji lub zastanowienia się nad potrzebą włączenia nowych interwencji terapeutycznych. 

² za: Padesky C.A. Developing Cognitive Therapist Competency: Teaching Supervision Models. w: Salkovskis P.M., Ed. (1996) Frontiers of Cognitive Therapy, Guilford Press, London

Katarzyna Maruszewska

Umów się na sPOTKANIE z superwizorką

4.8/5 - (78)