Superwizja

W procesie superwizji stajesz się lepszą w tym, co robisz, aby skuteczniej pomagać swoim Klientom

Czym jest superwizja psychoterapeutyczna?

Superwizja psychoterapeutyczna polega na indywidualnej pracy rozwojowej psychoterapeutki pod opieką superwizorki ze znacznym stażem, doświadczeniem i wykształceniem kierunkowym.

Tę formę współpracy prowadzimy z myślą o psychoterapeutach na każdym etapie rozwoju zawodowego, którzy na co dzień pracują z klientami i chcą się doskonalić w swoim zawodzie. Pomagamy w osiągnięciu celów poprzez wsparcie w charakterze doradcy, facylitatora i konsultanta.

superwizja cbt
superwizja poznawczo-behawioralna

Oferuję kameralne i poufne warunki współpracy, wspierając Twój rozwój jako profesjonalistki. Program superwizji poznawczo-behawioralnych dostosowuję do Twoich potrzeb oraz wspólnie ustalonych przez nas celów. Spotkania obejmują różne metody edukacji, w tym elementy doświadczeniowe, które sprzyjają aktywnemu uczeniu się i rozwijaniu umiejętności.

Superwizję CBT postrzegam jako niezwykle cenny proces, który powinien być zaplanowany, systematyczny, a przede wszystkim – sprzyjający osiąganiu Twoich celów. Oferuję superwizję na wysokim poziomie, którą psychoterapeuci mogą wliczyć do godzin niezbędnych do przedłużenia certyfikatu CBT.

Posiadam wieloletnie doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne, pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów. Więcej informacji o mnie znajdziesz tutaj.

Podstawowe cele superwizji

 • rozwijanie umiejętności terapeutycznych; doskonalenie i pogłębienie istniejących umiejętności oraz uczenie się nowych, w tym rozwój umiejętności opracowywania konceptualizacji przypadku i konkretnych planów leczenia, wdrażanie odpowiednich strategii behawioralnych i poznawczych, stosowanie różnych rodzajów strategii ekspozycji i wyobrażeń;
 • dodatkowa korzyść dla pacjentów: kontrola jakości terapii, zarówno na poziomie praktycznym poprzez zapewnienie stosowania odpowiednich strategii, jak i na poziomie emocjonalnym;
 • umożliwienie zewnętrznego, bardziej obiektywnego spojrzenia na relacje terapeutyczne;
 • wsparcie dla terapeutów w radzeniu sobie z trudnościami;
 • monitorowanie i ewaluacja umiejętności terapeuty.
 • 1 za: Kennerley H., Clohessy S. (2010) Becoming a supervisor w: Mueller M., Kennerley H., McManus F., Westbrook D. (Eds) The Oxford Guide to Surviving as a CBT Therapist, Oxford: OUP

superwizja cbt warszawa

Pytania, które mogą być przydatne w przygotowaniu do superwizji

 • 1. Czy została opracowana konceptualizacja terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i wynikający z niej plan leczenia dla klienta?
  Jeśli nie, opracowanie takiego planu może być przydatnym pytaniem do superwizji.
 • 2. Czy przestrzegasz konceptualizacji i wynikającego z niego planu leczenia?
  Jeśli nie, pytaniem w superwizji może być zastanowienie się nad tym, co powstrzymuje Cię przed wdrożeniem planu oddziaływań, być może wpływ mają na to Twoje własne przekonania albo jakaś cecha lub zachowanie klienta.
 • 3. Czy posiadasz wiedzę i umiejętności pozwalające na wdrożenie wymaganego leczenia?
  Jeśli nie, warto skorzystać z superwizji, aby zdobyć określoną wiedzę, przećwiczyć niezbędne umiejętności lub uzyskać poradę, gdzie można się udać, aby osiągnąć ten cel.
 • 4. Czy reakcja klienta na terapię jest zgodna z oczekiwaniami?
  Jeśli nie, warto skorzystać z superwizji, aby zastanowić się nad obszarami, które mogą blokować postępy.
 • 5. Jeśli wszystkie powyższe odpowiedzi są zadowalające, co jeszcze może utrudniać proces terapeutyczny?
  Superwizja może wymagać rozważenia innych czynników, na przykład problemów w relacji terapeutycznej, konceptualizacji, która wymaga pewnych modyfikacji lub zastanowienia się nad potrzebą włączenia nowych interwencji terapeutycznych.
 • 2 za: Padesky C.A. Developing Cognitive Therapist Competency: Teaching Supervision Models. w: Salkovskis P.M., Ed. (1996) Frontiers of Cognitive Therapy, Guilford Press, London