Marta-Kramer

Nazywam się Marta Kramer. Serdecznie zapraszam na indywidualny coaching biznesowy i rozwoju osobistego.

Oferuję wsparcie w wydobywaniu własnych umiejętności i potencjału. Specjalizuję się w coachingu dla kobiet .

Chciałabym, byś wiedziała, że jako coachyni nie jest mówcą motywacyjnym, trenerką ani terapeutką, ale wspierającą towarzyszką w dążeniu. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki ICF, którego pełna treść dostępna jest tutaj.
Jeśli nie jesteś pewna, czy coaching biznesowy jest dla Ciebie, napisz (kontakt@nowewidoki.com) albo zadzwoń (+48 739 906 648) – odpowiem na Twoje pytania i doradzę dalsze kroki.

coaching-ICF
18_Sm

O mnie

Jestem coachem w trakcie certyfikacji w ramach programu CoachWiseTM zgodnego ze standardami ICF. Moim obszarem działania jest indywidualny coaching biznesowy.

Psychoterapeuta i coach z Warszawy

Współpraca

Zapraszam osoby dorosłe na współpracę w trybie procesu coachingowego (około 6 spotkań co 2-3 tygodnie) zarówno w warszawskim gabinecie, jak i online, w języku polskim i angielskim.

cennik_cropped-1-300x300

Cennik

Koszt pojedynczej sesji coachingowej wynosi 150 zł. Zapraszamy na spotkania w gabinecie lub online. Czas trwania jednej sesji to 90 minut. Płatność gotówką lub przelewem.

Moc współpracy z coachem pokazuje, jak wiele odpowiedzi drzemie w nas samych.
Obierając cel procesu coachingowego, przyjrzyj się, na co masz wpływ;
gdzie Twoje działanie i świadoma obecność kształtują rzeczywistość.
Przykłady obszarów, nad którymi możemy wspólnie pracować:

 • Rozwijanie pewności siebie
 • Praca nad celami i priorytetami
 • Przygotowanie do zmiany i dążenie do celu
 • Podejmowanie wyzwań
 • Wyznaczanie kierunku kariery
 • Asertywność i wyrażanie siebie
 • Praca nad własnymi potrzebami
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Budowanie odporności na stres
 • Konflikty i trudności w komunikacji
Coach biznesowy w Warszawie

Współpraca

Dla kogo jest coaching?

Coaching zawodowy, tj. osadzony w tematyce kariery i rozwoju osobistego, oferuję osobom dorosłym, które poszukują wsparcia w dążeniu do celu, mierzą się z wyzwaniem, pragną osiągnąć zmianę. Specjalizuję się w coachingu kobiet w biznesie. Pracuję w języku polskim i angielskim.

Jak wygląda cykl spotkań?

Proces coachingowy obejmuje 6-8 spotkań odbywających się co dwa-trzy tygodnie. Odstępy te zapewniają Klientce ważną przestrzeń do działania i rozwoju, a także wykonywania ćwiczeń i wdrażania zmian.

Pierwszą sesję poświęcamy na ustalenie zasad i warunków współpracy. Omawiamy cel i dążenie Klientki, ustalamy liczbę i częstotliwości spotkań.

Każde spotkanie trwa 90 minut. Pracujemy nad dążeniem Klientki, analizując jego/jej własne zasoby i potencjał. Korzystając z narzędzi coachingowych, przyglądamy się rzeczywistości, wariantom działania, źródłom dodatkowego wsparcia czy inspiracji. W centrum pozostaje Klientka wraz z jej doświadczeniem, umiejętnościami i kreatywnością.

Sesje online

Sesje online realizowane są przez Teams. Minimalne wymagania techniczne to:, dostęp do stabilnego internetu, sprawny mikrofon i kamera. Klientka nie musi mieć własnego konta na platformie Teams. Odradzam spotkania bez kanału wideo. Proszę o uprzednie przetestowanie swojego urządzenia, aby upewnić się, że odbycie sesji coachingu online jest możliwe.

Odwoływanie spotkań

Sesja może zostać odwołana najpóźniej na 24 godziny przed umówionym spotkaniem. Sesje odwołane później są płatne według umówionej stawki za pojedynczą sesję. Nieprzybycie w ustalonym terminie bez uprzedniego odwołania sesji podlega pełnej opłacie za niezrealizowaną sesję.

Psychoterapeuta i coach z Warszawy

Na czym polega coaching?

Istnieje kilka odmian coachingu. Ten, który proponujemy klientkom, to coaching niedyrektywny, niekiedy nazywany również miękkim, w anglojęzycznych źródłach: hands-off coaching. W odmianie tej zadaniem coacha jest zadawanie klientce umiejętnych pytań, poprzez które odkrywa swój potencjał i możliwości zmiany. Oznacza to, że coach nie wskazuje rozwiązań ani konkretnych kroków; nie radzi, jaką decyzję podjąć, ani nie ustanawia celów za klientkę.

 1. Cel lub dążenie wnosi osoba, która zasiada naprzeciwko coacha; oczywiście wspólnie pracują nad tym, by go doprecyzować. Przyglądają się obecnej sytuacji i zasobom dostępnym klientce: jej umiejętnościom, talentom, relacjom i opcjom rozwoju.
 2. Na kolejnym etapie wypracowywane są konkretne działania, jakie klientka może podjąć, by ruszyć w wyznaczonym sobie celu.
 3. Proces ten trwa około pół roku, a spotkania odbywają się średnio raz na trzy tygodnie. Na każdym z nich klientka wspólnie z coachem obserwuje, co się zmienia, jak przebiega dążenie, czego klientka dowiaduje się o sobie i jak można te doświadczenia wykorzystać w dalszej pracy.

Coach biznesowy jest w tym sprzymierzeńcem, który pomaga pogłębić refleksję i dostrzec nowe możliwości działania.

Istnieją spore szanse na to, że klientka w procesie coachingowym…

 • dowie się o sobie czegoś nowego,
 • jeżeli zechce, wprowadzi do swojego życia codziennego nowe elementy, które będą sprzyjać jej rozwojowi,
 • wykorzysta dostępne jej zasoby – fizyczne, intelektualne, emocjonalne i społeczne,
 • przekuje pragnienia i potrzeby w realne działania.

Czym nie jest coaching?

Należy pamiętać, że klientka w procesie coachingowym nie jest uczestniczką kursu ani pacjentką. Nie bierze udziału w treningu ani w sesji konsultacyjnej, doradczej. Coachyni nie staje przed nią, by przekazać wiedzę na dany temat, zademonstrować, a potem przeprowadzić test. Nie sprzedaje też uniwersalnej recepty na powodzenie i satysfakcję.

Relacja między coachynią a klientką jest partnerska. Coachyni nie pozycjonuje się jako ktoś, kto wie lepiej i więcej, przeciwnie – to klientka ma szansę zyskać najgłębszy i najpełniejszy wgląd w to, co dzieje się w niej i dookoła.

Coachyni ją w tym wspiera, zadając pytania, odzwierciedlając, co słyszy i widzi. Staje po stronie klientki, nie ocenia jej, nie krytykuje. Towarzyszy.

Personalny coaching biznesowy Warszawie, jaki proponuję w Nowych Widokach, skupia się sferze zawodowej, karierze i rozwoju osobistym. Nie poruszamy tu spraw życia rodzinnego czy zdrowotnego. Oczywiście każda z nas stanowi całość i takie holistyczne spojrzenie towarzyszy nam w procesie, natomiast jego główny temat i cel, do jakiego zmierza klientka, to zagadnienia z obszaru pracy, kariery i szeroko pojętego rozwoju osobistego.

Forma współpracy

Miejsce zamieszkania i tryb życia nie zawsze pozwalają na spotkanie w gabinecie. W warunkach pandemii wręcz zalecamy unikania spotkań na żywo. Coaching online – prowadzony przez Teams albo Skype – jest nie mniej skuteczny.

Przy zachowaniu odpowiednich warunków forma ta pozwala na realizację wszystkich aspektów spotkań: komunikację werbalną i niewerbalną, rysowanie schematów (przez współdzielenie ekranu), a nawet wykorzystanie przestrzeni.

Kluczowe jest stabilne łącze internetowe, kamerka i mikrofon pozwalające na bezawaryjny odbiór dobrej jakości oraz zapewnienie prywatności – nikt z domowników nie powinien nas słyszeć ani widzieć podczas całego spotkania.

Oferuję również coaching w języku angielskim.

Coach biznesowy Warszawa