Coaching

Indywidualny coaching biznesowy, coaching kariery i rozwój osobisty

Coaching dla kobiet

coaching icon 1

Wyznaczanie kierunku kariery

coaching icon 2

Praca nad własnymi potrzebami

coaching icon 3

Konflikty i trudności w komunikacji

coaching icon 4

Rozwijanie pewności siebie

Coaching - M Kramer 3 768x768 - Nowe Widoki

Nazywam się Marta Kramer. Serdecznie zapraszam na indywidualny coaching biznesowy, coaching kariery i rozwoju osobistego.

Oferuję wsparcie w wydobywaniu własnych umiejętności i potencjału. Specjalizuję się w coachingu dla kobiet.

Poznajmy się. Zapraszam na darmową wstępną sesję coachingową online. 

W środowisku pracy kobiety mierzą się z wieloma wyzwaniami – syndromem oszustki, niepewnością w wystąpieniach na forum, kłopotami z negocjowaniem wynagrodzenia… Przyjmuję perspektywę kobiecą, by pomagać Klientkom w pokonywaniu przeszkód, planowaniu rozwoju i realizacji Twojego potencjału.

Wspieram w realizacji konkretnych celów zawodowych, a także pracuję nad zachowaniami i przekonaniami, które mogą tę realizację utrudniać. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki ICF, którego pełna treść dostępna jest tutaj

Coaching - coaching odznaka - Nowe Widoki

Moc współpracy z coachem pokazuje, jak wiele odpowiedzi drzemie w nas samych.
Obierając cel procesu coachingowego, przyjrzyj się, na co masz wpływ;
gdzie Twoje działanie i świadoma obecność kształtują rzeczywistość. 

Przykłady obszarów, nad którymi możemy wspólnie pracować:

coaching dla kobiet uśmiechnięta kobieta
Coaching biznesowy

Współpraca

Coaching zawodowy, tj. osadzony w tematyce kariery i rozwoju osobistego, oferuję osobom dorosłym, które poszukują wsparcia w dążeniu do celu, mierzą się z wyzwaniem, pragną osiągnąć zmianę.

Specjalizuję się w coachingu kobiet w biznesie.

Pracuję w języku polskim i angielskim. 

Proces coachingowy obejmuje 6-8 spotkań odbywających się co dwa-trzy tygodnie. Odstępy te zapewniają Klientce ważną przestrzeń do działania i rozwoju, a także wykonywania ćwiczeń i wdrażania zmian.

Pierwszą sesję poświęcamy na ustalenie zasad i warunków współpracy. Omawiamy cel i dążenie Klientki, ustalamy liczbę i częstotliwości spotkań.

Każde spotkanie trwa 90 minut. Pracujemy nad dążeniem Klientki, analizując jego/jej własne zasoby i potencjał. Korzystając z narzędzi coachingowych, przyglądamy się rzeczywistości, wariantom działania, źródłom dodatkowego wsparcia czy inspiracji. W centrum pozostaje Klientka wraz z jej doświadczeniem, umiejętnościami i kreatywnością. 

Sesje online realizowane są przez Teams. Minimalne wymagania techniczne to: dostęp do stabilnego internetu, sprawny mikrofon i kamera.

Klientka nie musi mieć własnego konta na platformie Teams.

Odradzam spotkania bez kanału wideo. Proszę o uprzednie przetestowanie swojego urządzenia, aby upewnić się, że odbycie sesji coachingu online jest możliwe. 

Sesja może zostać odwołana najpóźniej na 24 godziny przed umówionym spotkaniem.

Sesje odwołane później są płatne według umówionej stawki za pojedynczą sesję.

Nieprzybycie w ustalonym terminie bez uprzedniego odwołania sesji podlega pełnej opłacie za niezrealizowaną sesję. 

Na czym polega coaching?

Istnieje kilka odmian coachingu. Ten, który proponujemy klientkom, to coaching niedyrektywny, niekiedy nazywany również miękkim, w anglojęzycznych źródłach: hands-off coaching. W odmianie tej zadaniem coacha jest zadawanie klientce umiejętnych pytań, poprzez które odkrywa swój potencjał i możliwości zmiany. Oznacza to, że coach nie wskazuje rozwiązań ani konkretnych kroków; nie radzi, jaką decyzję podjąć, ani nie ustanawia celów za klientkę. 

1. Cel lub dążenie wnosi osoba, która zasiada naprzeciwko coacha; oczywiście wspólnie pracują nad tym, by go doprecyzować. Przyglądają się obecnej sytuacji i zasobom dostępnym klientce: jej umiejętnościom, talentom, relacjom i opcjom rozwoju.

2. Na kolejnym etapie wypracowywane są konkretne działania, jakie klientka może podjąć, by ruszyć w wyznaczonym sobie celu.

3. Proces ten trwa około pół roku, a spotkania odbywają się średnio raz na trzy tygodnie. Na każdym z nich klientka wspólnie z coachem obserwuje, co się zmienia, jak przebiega dążenie, czego klientka dowiaduje się o sobie i jak można te doświadczenia wykorzystać w dalszej pracy. 

Coach biznesowy jest w tym sprzymierzeńcem, który pomaga pogłębić refleksję i dostrzec nowe możliwości działania.

Istnieją spore szanse na to, że klientka w procesie coachingowym…

  • dowie się o sobie czegoś nowego,
  • jeżeli zechce, wprowadzi do swojego życia codziennego nowe elementy, które będą sprzyjać jej rozwojowi,
  • wykorzysta dostępne jej zasoby – fizyczne, intelektualne, emocjonalne i społeczne,
  • przekuje pragnienia i potrzeby w realne działania.

Jeśli nie jesteś pewna, czy coaching biznesowy jest dla Ciebie, napisz (kontakt@nowewidoki.com) albo zadzwoń (+48 739 906 648) – odpowiem na Twoje pytania i doradzę dalsze kroki. 

Czym nie jest coaching?

Należy pamiętać, że klientka w procesie coachingowym nie jest uczestniczką kursu ani pacjentką. Nie bierze udziału w treningu ani w sesji konsultacyjnej, doradczej. Coachyni nie staje przed nią, by przekazać wiedzę na dany temat, zademonstrować, a potem przeprowadzić test. Nie sprzedaje też uniwersalnej recepty na powodzenie i satysfakcję.

Relacja między coachynią a klientką jest partnerska. Coachyni nie pozycjonuje się jako ktoś, kto wie lepiej i więcej, przeciwnie – to klientka ma szansę zyskać najgłębszy i najpełniejszy wgląd w to, co dzieje się w niej i dookoła.

Coachyni ją w tym wspiera, zadając pytania, odzwierciedlając, co słyszy i widzi. Staje po stronie klientki, nie ocenia jej, nie krytykuje. Towarzyszy.

Personalny coaching biznesowy w Warszawie, jaki proponuję w Nowych Widokach, skupia się sferze zawodowej, karierze i rozwoju osobistym. Nie poruszamy tu spraw życia rodzinnego czy zdrowotnego. Oczywiście każda z nas stanowi całość i takie holistyczne spojrzenie towarzyszy nam w procesie, natomiast jego główny temat i cel, do jakiego zmierza klientka, to zagadnienia z obszaru pracy, kariery i szeroko pojętego rozwoju osobistego. 

Forma współpracy

Miejsce zamieszkania i tryb życia nie zawsze pozwalają na spotkanie w gabinecie. W warunkach pandemii wręcz zalecamy unikania spotkań na żywo. Coaching online – prowadzony przez Teams albo Skype – jest nie mniej skuteczny.

Przy zachowaniu odpowiednich warunków forma ta pozwala na realizację wszystkich aspektów spotkań: komunikację werbalną i niewerbalną, rysowanie schematów (przez współdzielenie ekranu), a nawet wykorzystanie przestrzeni.

Kluczowe jest stabilne łącze internetowe, kamerka i mikrofon pozwalające na bezawaryjny odbiór dobrej jakości oraz zapewnienie prywatności – nikt z domowników nie powinien nas słyszeć ani widzieć podczas całego spotkania.

Oferuję również coaching w języku angielskim. 

Coaching - M Kramer - Nowe Widoki

Umów się na sesję z coachem

Coaching - M Kramer 400x400 - Nowe Widoki

Brak terminów na
nowe procesy coachingowe

Zapraszamy od 1 października

Pozostań w kontakcie:

Rozpoczęte procesy coachingowe toczą się bez zmian