Terapia poznawczo-behawioralna online skuteczna psychoterapia CBT

 Terapia do przezwyciężania szerokiego zakresu problemów – efektywne leczenie depresji, lęków

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online–pomoc w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych

Terapia poznawczo-behawioralna, na czym polega?

Terapia poznawczo-behawioralno CBT (ang. cognitive behavioural therapy) to skuteczna metoda leczenia wielu trudności, związanych ze zdrowiem psychicznym. Terapia ta jest skoncentrowana na problemie klienta, zapewnia jasną strukturę, jest aktywną metodą , opartą na współpracy, istotną rolę odgrywa psychoedukacja.  

Terapia CBT online – efektywność terapii

To terapia o udokumentowanej skuteczności, badania pokazują efektywność w leczeniu różnych trudności w sferze psychicznej. Terapia CBT jest rekomendowana przez American Psychiatric Association (APA), czy brytyjski National Institute of Clinical Exellence (NICE). 

Korzyści, jakie otrzymasz:

Jak działa terapia poznawczo-behawioralna
Terapia poznawczo behawioralna na czym polega

Przebieg terapii poznawczo-behawioralnej online

Wszystkie modele i techniki terapii behawioralno-poznawczej  w leczeniu zaburzeń psychicznych, opierają się na identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślowych. Nasze myśli powiązane są często z niepożądanymi zachowaniami, trudnymi doświadczeniami emocjonalnymi i objawami fizjologicznymi. W terapii poznawczo-behawioralnej skupiamy się na kilku najważniejszych kwestiach:

W terapii CBT online leczymy:

Jak pracuje terapeuta poznawczo-behawioralny?


Psychoterapia online-poznaj skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Psychoterapia poznawczo-behawioralna online (CBT) to coś więcej niż tylko rozmowa ze specjalistą, w zaciszu własnego domu. To zupełnie nowy sposób myślenia o tym, jak odnosisz się do własnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej została potwierdzona badaniami.

Terapia poznawczo–behawioralna online ma taką samą wartość jak spotkania w gabinecie. Komunikacja online, nie różni się od bezpośredniego kontaktu. Terapia w formule online  jest tak samo skuteczna, jak twarzą w twarz. Terapia online jest świetnym rozwiązaniem dla osób przebywających zagranicą, którzy chcą pracować z polskim terapeutą online. Sesja trwa zwykle 50 minut i odbywa się za pośrednictwem Internetu, w czasie rzeczywistym. Stosowane są te same procedury, począwszy, od wywiadu klinicznego, postawieniu diagnozy, skończywszy, na zaawansowanych interwencjach terapeutycznych. Takie formy terapii nie zmieniają jakości kontaktu z terapeutą, z którym spotykasz się poprzez komunikator. W przypadku terapii online korzystamy ze sprawdzonej platformy Microsoft Temas. Wystarczy kliknąć link z zaproszeniem na spotkanie, wideokonferencja od razu pojawi się na Twoim telefonie bądź laptopie. Terapię poznawczo-behawioralną możemy zalecić w przypadku wielu trudności psychologicznych i zaburzeń psychicznych. Uwaga, w przypadku leczenia zaburzeń osób, u których występuje wysokie ryzyko samobójcze, zalecane jest, aby uczestniczyć w tradycyjnej terapii w gabinecie.

Zapraszamy na terapię poznawczo-behawioralną w formie online prowadzoną przez nasze specjalistki. Terapia CBT online dostarczana jest przez naszych wykwalifikowanych psychoterapeutów i psychologów poznawczo-behawioralnych. Porozmawiaj z naszym psychologiem i psychoterapeutą już dziś.

terapia behawioralno-poznawcza leczenie przez Internet

Z jakich technik korzysta psychoterapeuta poznawczo-behawioralny? Składnik poznawczy i behawioralny

Co nas wyróżnia:

psychoterapia online

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna (terapia CBT) - dodatkowe informacje

Pierwszy model poznawczy powstał w latach 60. Aron Becka podkreślił główną rolę myślenia, w wywoływaniu i podtrzymywaniu zaburzeń nastroju, lęku i złości. Nurt poznawczo-behawioralny to najskuteczniejszy i najlepiej udokumentowany model leczenia zaburzeń psychicznych.  Z tej formy leczenia korzystają tysiące osób na całym świecie. Głównym założeniem CBT, jest to, że staramy się interpretować nasze wydarzenia tworząc wzorce zachowań, zgodnie z naszymi doświadczeniami, zasadami rodzinnymi, społecznymi, których zostaliśmy nauczeni. Sposób, w jaki postrzegane i interpretowane są wydarzenia wpływają na uczucia i zachowania. Model odwołuje się do świadomych znaczeń i konkretnych zachowań.

Model poznawczy określa różne poziomy oceny poznawczej. Najbardziej dostępnym poziomem są Twoje myśli automatyczne. Negatywne myśli, które pojawiają się spontanicznie, w sposób automatyczny, wiążą się z problematycznymi zachowaniami i trudnymi emocjami. Twoja emocjonalna podatność często wypływa z głębszych założeń, które mogą być nienazwane albo unikasz z nimi kontaktu. Są to przekonania warunkowe, przekonania kluczowe, źródło swoich przekonań osadzone jest w doświadczeniach z przeszłości. Nieadaptacyjne przekonania, mają charakter trwały, dysfunkcjonalny, zwykle usztywniony, często trudny do zmiany.

Nurt terapii  (CBT) jest skuteczny w korygowaniu zniekształconych, problematycznych interpretacji, myśli i przekonań. Oddziaływania poznawcze i behawioralne wpływają na zmianę wzorców zachowań, emocji i postrzegania świata. Jedną z zalet terapii poznawczo-behawioralnej jest jej skupienie na teraźniejszości, pacjent konstruuje własną rzeczywistość, potrafi lepiej kontrolować swoje zachowania. Dzięki CBT pacjent zyskuje większą samoświadomość, co pozwala mu wykrywać i modyfikować zniekształcone interpretacje, co z kolei prowadzi do pozytywnych zmian w zachowaniu i trudności emocjonalnych. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny może pomóc osobom w wielu trudnościach natury psychiicznej.

Kontakt między terapeutą a pacjentem oparty jest na współpracy i wzajemnym porozumieniu. Istotnym elementem pomocy psychologicznej jest ustalenie konkretnych, realnych celów terapeutycznych, które nadają odpowiednie tempo terapii.

Psycholog online skupi się na rozpoznawaniu wzorców myślenia tych automatycznych, jak również na głębszym poziomie.
Nauczysz się rozwijamy nowe umiejętności, które pomogą Tobie radzić sobie z problemami życiowymi. Pamiętaj, praca nad zmianą myśli i zachowań wpływa na poprawę jakości życia i zmianę nastroju i negatywnych wzorców postępowania.

Podstawowe założenia:

  • Twoje myśli wpływają na zachowanie.
  • Twoje myśli wpływają na emocje i zachowanie
  • Treści myśli można monitorować i zmieniać.
  • Zmianę zachowań można wywołać przez zmianę myśleni

Umów się na wizytę. Spotkaj się z terapeutą online

Nie jesteś pewna, czy terapia behawioralno poznawcza online jest dla Ciebie? Sprawdź, jak pracujemy. Umów się na pierwszą niezobowiązującą konsultację ze specjalistą. Sprawdź, czy proces terapeutyczny jest dla Ciebie.

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Terapia poznawczo behawioralna przez Internet  ma taką samą wartość leczenia, jak praca w gabinecie. Niektórzy pacjenci widzą w terapii online dodatkowe atuty takie jak: komfort, dostępność, elastyczność. 

Terapia krótkoterminowa poznawczo behawioralna trwa około od 12-18 spotkań. Trudno określić konkretną liczbę spotkań, wszystko zależy od celów wypracowanych na spotkaniach terapeutycznych. Zakłada się jednak, że aby wypracować pożądane efekty, terapia powinna być procesem, która polega na cotygodniowych spotkaniach przynajmniej przez okres trzech miesięcy. Przeczytaj więcej

Tak, głównym celem terapii jest poprawa funkcjonowania w przyszłości. Jednakże w terapii niejednokrotnie odwołujemy się do obecnych i przeszłych wydarzeń, aby nadać sens i ciągłość naszych doświadczeń. 

To kompleksowe podejście, które pomaga w przezwyciężeniu objawów zaburzeń, takich jak: depresja, bezsenność, uzależnienie behawioralne (tj. uzależnienie od gier i Internetu, zakupoholizm, hazard), zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno kompulsywne (OCD), lęk paniczny, napady paniki, zaburzenia dwubiegunowe, fobia społeczna, lęk uogólniony

cbt

Umów się do psychoterapeuty

4.8/5 - (61)