dr monika bałaga rubaj

Monika Bałaga-Rubaj

Psychoterapia

Monika Bałaga-Rubaj - Google - Nowe Widoki
Monika Bałaga-Rubaj - stars - Nowe Widoki

Nazywam się Monika Bałaga-Rubaj. Jestem psycholożką i psychoterapeutką CBT w trakcie specjalistycznego całościowego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT-EDU w Warszawie.

W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, ciekawość drugiego człowieka, wspierająca relacja. Uważam, że psychoterapia to wyjątkowa szansa na zmianę, rozwój, lepsze życie.

Ukończyłam psychologię (SWPS) i filologię angielską (UMCS). Pracuję jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzę wykłady i ćwiczenia z m.in. z językoznawstwa angielskiego i psychologii. Jestem również mediatorką, specjalizuję się w sprawach rodzinnych i gospodarczych.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Jak pracuję?

W praktyce psychoterapeutycznej pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (fobie, lęk uogólniony), zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi oraz z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych (np. rozstanie, utrata bliskiej osoby), mającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem czy funkcjonowaniu w relacjach społecznych.

W swojej pracy, oprócz klasycznego podejścia poznawczo-behawioralnego, wykorzystuję elementy terapii schematu, terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) i terapii przetwarzania poznawczego (CPT) oraz techniki uważności (Mindfulness).

Prowadzę terapię również w języku angielskim.

Moje wykształcenie:

  • Całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT-EDU w Warszawie rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (w trakcie certyfikacji)
  • Studia podyplomowe dla mediatorów gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
  • Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej, Wydział Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • mgr psychologii – Uniwersytet SWPS, Warszawa
  • dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  • mgr filologii angielskiej –UniwersytetMarii Curie-Skłodowskiej, Lublin

A prywatnie?

  • dużo czytam
  • lubię podróżować
  • pasjonuje mnie ogrodnictwo