Psychoterapia

W Nowych Widokach
oferujemy psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych.

 

Oferujemy spotkania w gabinecie psychoterapii w Warszawie i sesje online.

Co nas wyróżnia:

 • Nowoczesne metody psychoterapeutyczne, przede wszystkim terapia poznawczo-behawioralna
 • Całościowe podejście do problemu, wielopoziomowe spojrzenie na przeżywane trudności na przykład terapia schematów
 • Profesjonalizm i wysoka skuteczność naszych oddziaływań
 • Autentyczność. Nastawienie na szczerą relację, z uwzględnieniem Twoich indywidualnych doświadczeń
 • Uważność na potrzeby, aby kierunek zmian był jak najbliższy Twoim celom

Współpraca

Możliwe warianty współpracy

a) Konsultacja psychologiczna mająca na celu rozpoznanie problemu i możliwych rozwiązań.

b) Terapia krótkoterminowa (około 10-14  spotkań) – mająca na celu intensywną pracę nad rozwiązaniem problemu.

c) Terapia długoterminowa – skoncentrowana na pogłębionej analizie i pracą nad rozwiązywaniem długotrwałych problemów. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie.

Pierwsze dwa spotkania mają charakter przede wszystkim wywiadu, aby wspólnie poznać obecną sytuację klientki i określić cele niezbędne do rozpoczęcia procesu terapeutycznego

Długość i częstotliwość sesji

Sesja psychoterapii trwa 50 minut. Spotkania zaczynamy punktualnie o wcześniej umówionej godzinie. Sesje odbywają się raz w tygodniu z ewentualną możliwością zwiększenia ich częstotliwości. Aby proces terapeutyczny okazał się skuteczny bardzo ważna jest regularność spotkań.

Sesje online

Sesje online nie różnią się od tych obowiązujących w gabinecie. Zobowiązujemy się do pełnej dyskrecji i poufności. Sesje online realizowane są za pośrednictwem komunikatora Teams. Minimalne wymagania techniczne do zrealizowania połączenia to: dostęp do internetu, sprawny mikrofon i kamera internetowa. Pacjentka nie musi mieć konta na kanale Teams. Pacjentka jest zobowiązana do przetestowania swojego urządzenia, aby upewnić się, że odbycie sesji jest możliwe. Nie odpowiadamy za problemy techniczne leżące po stronie pacjenta.

Odwoływanie spotkań

Sesja może zostać odwołana najpóźniej na 24 godziny (1 dzień wcześniej) przed umówionym spotkaniem. Sesje odwołane później niż 24 godziny przed umówionym spotkaniem są płatne według umówionej stawki za pojedynczą sesję. Brak informacji o nieobecności lub nieprzybycie w ustalonym terminie oznacza zerwanie kontraktu (w szczególnych okolicznościach jest możliwa kontynuacja po uiszczeniu 100% opłaty za niezrealizowaną sesję).
Psychoterapeuta i coach z Warszawy
Maruszewska_sm

O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (Cert. 418 PTTPB), w procesie certyfikacji Psychoterapii Schematów (ISST Certificate).

Psychoterapeuta i coach z Warszawy

Współpraca

Zapraszam na jednorazową konsultację psychologiczną, terapię krótko- terminową (około 10-14 spotkań), terapię długoterminową z indywidualnie ustalaną liczą spotkań.

cennik_cropped-1-300x300

Cennik

Koszt pojedynczej sesji psychoterapii indywidualnej dla młodzieży i dorosłych wynosi 150 zł. Zapraszamy na spotkania w gabinecie lub online. Czas trwania jednej sesji to 50 minut.

Terapia indywidualna rekomendowana
jest osobom, które zmagają się z:

 • depresją i trudnościami z nastrojem
 • objawami lękowymi
 • trudnościami w radzeniu sobie z emocjami
 • z niską samooceną
 • trudnościami doświadczanymi w relacjach
 • dolegliwościami psychosomatycznymi
 • zaburzeniami odżywiania
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi
 • zaburzeniami osobowości np. bordeline, narcyzm
 • PTSD (zespół stresu pourazowego)
Katarzyna Maruszewska - ZnanyLekarz.pl

Psychoterapia online i stacjonarnie - czy warto?

Czy miewasz czasem wrażenie, że Twoje życie w niektórych aspektach zatacza błędne koło? Ile razy można odczuwać ten sam lęk, ten sam smutek, tą samą samotność? Można próbować różnych rzeczy – czytać poradniki, stosować środki, które mają uśmierzać ból, uciekać w obowiązki domowe czy w pracę. I chociaż można dzięki tym sposobom poczuć się lepiej przez jakiś czas, zmiany nie utrzymują się na dłużej i znów wracamy do punktu wyjścia.

Nauka pokazuje, że nasze trudne doświadczenia mogą tworzyć problematyczne wzorce myślenia, odczuwania i działania, które są głęboko zakorzenione i odporne na zmianę. Dlatego jednym z najlepszych rozwiązań jest psychoterapia, która jest aktywnym doświadczeniem, pracą nad zmianą problematycznych wzorców. W efekcie proces terapeutyczny może zaowocować realnymi i wymiernymi korzyściami w naszym życiu.

Etapy terapii prowadzonej przez psychoterapeutę

Pierwszy etap to zrozumienie, w jaki sposób doświadczenia życiowe utrudniły zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i przyczyniły się do powstania negatywnych schematów. To nie jest proces obwiniania ani próby zmiany przeszłości. To etap, który sprzyja rozwijaniu refleksji i świadomości, jak powstały problematyczne wzorce.
Drugi etap to sprawdzenie, jak problemy i trudne doświadczenia wpływają na Twoje dorosłe życie. Ból emocjonalny bywa bardzo trudny do zniesienia. Dlatego często radzimy sobie poprzez unikanie emocji, które przybierają formę ucieczki, na przykład nadużywanie alkoholu, uzależnienie od internetu, pracoholizm, samotność. U niektórych osób w skrajnych przypadkach może dojść do trwale obniżonej samooceny. W pracy terapeutycznej rozwijamy większą elastyczność w radzeniu sobie z trudnościami, aby zmniejszyć przykre konsekwencje.

Trzeci etap to nabycie umiejętności kwestionowania negatywnych wzorców myślenia i działania. Ćwiczymy nowe umiejętności, które prowadzą do dostrzegania nowych schematów myślenia i zachowania, które często pozwalają inaczej przeżywać Twoje codzienne doświadczenia. Pod koniec terapii zmiany w zachowaniu i przełamywaniu schematów będą głównym celem, dopóki nie poczujesz się wystarczająco pewna swoich nowo nabytych umiejętności.

Czwarty etap poświęcony jest przede wszystkim zapobieganiu nawrotom. Uczymy się rozpoznawać, kiedy stare wzorce przejmują kontrolę nad Twoim życiem oraz wychwytywać czynniki wyzwalające przykre emocje i dawne schematy.

Pamiętaj, że Psychoterapeuta jest obecny w całym procesie, wspiera i pomaga przejść w bezpieczny sposób proces zmiany. Żadna klientka ani problem nie jest taki sam. Dlatego sesje oparte są o Twoje indywidualne potrzeby i cele.