Terapia schematów online

Integracyjne podejście terapeutyczne wykorzystywane w złożonych problemach psychologicznych oraz zaburzeniach osobowości

Terapia schematu–skuteczne leczenie zaburzeń osobowości

Terapia schematów, na czym polega?

Terapia schematów (ang. Schema Therapy) jest nowoczesnym, integracyjnym podejściem terapeutycznym, łączącym elementy: terapii poznawczo-behawioralnej, teorii relacji z obiektem, Teorii przwiązania Bowlby’ego i terapii gestalt. 

Twórcą teorii jest Jeffrey Young, który rozwinął koncepcje schematu i opracował nowatorską metodą leczenia przewlekłych trudności. Całościowe podejście jest bardzo wartościowe, w przypadku złożonych problemów emocjonalnych i poznawczych, w tym: nawracająca depresja, przewlekłe stany lękowe, zaburzenia osobowości (borderline, narcyzm, osobowość zależna, histrioniczna ) oraz doświadczeń traum pojedynczych i złożonych.

W terapii schematów głównym celem jest osłabienie wczesnych nieprzystosowawczych schematów, które kształtują się w dzieciństwie i adolescencji. Istotne jest dotarcie do potrzeb dziecka i praca nad tym, aby zaspokoić potrzeby emocjonalne  w dorosłym życiu. Praca terapeutyczna przerywa proces błędnego koła, pozwala zatrzymać i nie odtwarzać bolesnych stanów emocjonalnych. 

terapeuta schematu w gabinecie
terapia poznawczo-behawioralna prowadzona online

Jak działa terapia schematów online?

 Cele terapii, które odróżniają terapię schematów od tradycyjnej terapii poznawczo-behawioralnej, to koncentracja na potrzebach emocjonalnych pacjentki. Dużo większy akcent kładzie się na pracę z emocjami, stosując szereg oddziaływań skierowanych na ten obszar. Sięga się po techniki, mające służyć przetworzeniu trudnych, negatywnych emocji.

Pacjentka wprowadzana jest do głównych pojęć terapii schematu, poznaje własne nieadaptacyjne schematy, tryby, jak również czynniki wywołujące trudne sytuacje. 

W kolejnym etapie pracujemy nad zmianą dysfunkcjonalnych wzorców, poprzez zastosowanie określonych interwencji, dotyczących zmiany sposobu myślenia, zachowań i reakcji emocjonalnych.

W terapii indywidualnej wyróżnić można silne znaczenie relacji terapeutycznej, w kontekście realizacji celów terapeutycznych. Relacja jest istotnym czynnikiem wpływającym na zmianę.

Korzyści, jakie daje terapia schematów:

Terapia schematu online - czy warto?

Internet sprawił, że rozpoczęcie terapii schematu online stało się prostsze, jak nigdy dotąd. Coraz więcej badań potwierdza skuteczność tej formy psychoterapii. Korzystanie z usług, jakość oddziaływań terapeutycznych, nawet tych bardziej zaawansowanych, jest identyczna jak praca w przestrzeni gabinetowej. Stosujemy te same narzędzia terapii schematów, począwszy od nawiązania relacji, skoczywszy na konkretnych oddziaływaniach na sferę emocji. Dodatkowo, nie tracisz czasu na dojazdy, możesz w prosty sposób połączyć się z psychologiem online; niezależnie gdzie mieszkasz w Polsce czy zagranicą. 

Do rozpoczęcia terapii on-line wystarczy sprawne łącze internetowe i intymna przestrzeń, w której będziesz czuła się swobodnie. Specjalistka połączy się z Tobą przez komunikator, otrzymasz link z zaproszeniem na spotkanie, wystarczy, że klikniesz w link o wyznaczonej porze. Na spotkanie możesz połączyć się laptopa, tableta bądź komórki.  

Dbamy o wysoką jakość usług psychoterapeutycznych, dostarczamy profesjonalnej pomocy. Certyfikowany terapeuta pomoże zrozumieć i uzdrowić nawet najbardziej skomplikowane uczucia i doświadczenia. Pracujemy w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów. Nasi specjaliści posiadają rekomendacje Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jak również The International Society of Schema Therapy (ISST). Czerpiemy, również z nurtów trzeciej fali: terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), terapia akceptacji i zaangażowania (ACT).

Leczymy:

Z jakich technik korzysta psychoterapeuta schematu?

Co nas wyróżnia:

Terapia schematów - O nas kw 768x768 - Nowe Widoki

Jak pracuje terapeuta schematu online?

Relacja w terapii schematów jest kluczową wartością. Sojusz terapeutyczny powstaje między terapeutą a zdrową częścią klienta przeciw negatywnym schematom. Terapeuta niejednokrotnie jest w roli dobrego dorosłego, udziela potrzebnego wsparcia emocjonalnego, stosując wobec klienta ograniczone powtórne rodzicielstwo. Cały proces terapii, pomimo poruszanych trudnych zagadnień ma być bezpiecznym doświadczeniem dla pacjentki. Terapeuta prowadzi terapię w sposób stabilny i zrównoważony. Przyjmuję postawę otwartości, jest nieoceniający, empatyczny, autentyczny, przy jednoczesnym stawianiu adekwatnych granic.

Schematy-czym są?

Wczesny nieadaptacyjny schemat to wszechobecny dysfunkcyjny wzorzec emocji, myśli i doznań, powstały w wyniku trudnych doświadczeń z dzieciństwa i młodości np. przemoc psychiczna wobec dziecka, warunkowa miłość, rodzic nadmiernie kontrolujący, zahamowanie emocjonalne najbliższych, nadmiernie wysokie standardy, nadmierne zaangażowanie rodziców w funkcjonowanie dziecka.

Wczesne doświadczenia wpływają na rozwój schematu, który bardzo często wzmacniany jest w dorosłym życiu. Schemat powstaje pod wpływem interakcji z innymi ludźmi, wychowaniem i kulturą. Jest obecny w każdym zaburzeniu psychicznym, ale może funkcjonować również bez konkretnej przypisanej jednostki chorobowej. Ma różną intensywność, im bardziej nasilony jest schemat, tym większa ilość sytuacji, która będzie go uruchomiać. Schematy mają kluczowy wpływ, jak myślimy, co czujemy, w jakie wchodzimy relacje w naszym dorosłym życiu.,

Tryby schematów

Tryby schematu przejawiają się w przejściowych uczuciach i reakcjach, uruchamiają się na wydarzenie, które w jakiś sposób jest dla nas trudne np. brak uwagi, negatywny komentarz albo bycie samej w domu. Tryby schematów można podzielić na cztery kategorie: dziecięce, nieadaptacyjne sposoby radzenia, dysfunkcyjne rodzicielskie oraz Zdrowy Dorosły.

Tryby dziecięce są wrodzone i uniwersalne dla każdego. Wyróżniamy Wrażliwe Dziecko (doświadcza negatywnych schematów, może być skrzywdzone, samotne, opuszczone), Złoszczące się Dziecko (wyraża silną złość, związaną z niezaspokojonych potrzeb), Impulsywne i Niezdyscyplinowane Dziecko (może się szybko nudzić, oczekuje natychmiastowej gratyfikacji), Szczęśliwe Dziecko (jest radosne i spontaniczne).

Tryby radzenia: Uległy Poddany (podporządkowany, bezradny), Odłączony Obrońca (unika bólu , często stosując nadmiarowe, niezdrowe zachowanie), Nadmierny Kompensator (zaprzecza schematowi, zachowując się często w przeciwny sposób).

Tryby rodzicielskie: Karzący rodzic (karze pacjent za to, że jest zły lub niepełnowartościowy), Wymagający Rodzic (wywiera presję na pacjencie, aby spełniał nierealistyczne wymagania). 

Zdrowy Dorosły troszczy się i wzmacnia, pamięta o dziecięcych potrzebach i stara się je w zdrowy sposób realizować.

Podstawowe potrzeby:

W procesie skupiamy się na możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb i poprawy jakości bieżącego funkcjonowania. Wyróżniamy pięć uniwersalnych potrzeb emocjonalnych, kluczowych dla każdego człowieka:

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

W terapii schematów korzystamy z technik poznawczych, behawioralnych i doświadczeniowych. Pracujemy nad zmianą dysfunkcyjnych przekonań i budowaniu alternatywnych przekonań, które mogą być wykorzystywane w walce ze schematami.

Wykorzystujemy technik behawioralne w pracy nad zmianą wzorców zachowań i reakcji, które utrwalają negatywne schematy. Stosujemy techniki doświadczeniowe (takie jak np. praca wyobrażeniowa, dialog z krzesłami), które pomagają przetworzyć emocjonalnie nasze doświadczenia w bardziej adaptacyjny sposób. Przeczytaj więcej

Terapia schematu jest zwykle dłuższym procesem, gdyż pracujemy na wczesnych schematach pacjenta, z którymi funkcjonuje najczęściej przez całe życie. Spotkanie odbywają się najczęściej raz w tygodniu. Nie ma z góry określonej liczby spotkań, jednakże najczęściej terapia trwa od pół roku do dwóch lat. 

Praca online ma taką samą wartość leczenia jak praca w gabinecie. Niektórzy pacjenci widzą w terapii online dodatkowe atuty takie jak: komfort, dostępność, elastyczność. 

Terapia schematu jest przeznaczony do osób, które mierzą się ze stałymi, ciągle powtarzającymi się problemami psychologicznymi, nie jest zalecana do pracy w przypadku ostrych objawów klinicznych.

Terapia schematów jest zalecana pacjentom doświadczających: głębokich i trwałych problemów psychologicznych, pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości (borderline, narcystycznej, zależnej, histrionicznej, unikającej, anankastycznej) oraz chronicznej depresji.

cbt

Umów się do psychoterapeuty

4.8/5 - (53)