toksyczna relacja z matka

Kim są toksyczne matki? 10 cech toksycznej matki

Spis treści

Relacje z matką należą do kategorii tych, które potrafią kształtować w ogromnym stopniu to, jak będzie wyglądało nasze dorosłe życie. To właśnie z matką mamy największy kontakt, jest pierwszym autorytetem, wzorem dla dziecka. Jej zachowanie ma wpływ na to, jak postrzega ono otaczający świat. Niestety zdarza się, że matka, często w wyniku swoich deficytów, nie kształtuje właściwych wzorców budowania relacji z samym sobą i światem. Jest to sytuacja wyjątkowo trudna, z której trudno jest wyjść dziecku bez emocjonalnych blizn. Co zrobić, gdy pojawia się myśl – „Nienawidzę swojej matki”? Czym grozi życie z toksyczną osobą, która powinna być dla dziecka przewodniczką i opiekunką? Jak odciąć się od takiej osoby i uporządkować swoje życie?

Konflikt: matka – dorosła córka

matka krytykuje dorosłą córkęW przypadku toksycznych matek często mówi się o ich negatywnym wpływie na córki. Potrafią one wchodzić ze sobą w konflikty, które pozostawiają potem ślady w dorosłym życiu dziecka. Zdarza się, że takie matki zrzucają na swoje córki odpowiedzialność za ich własne szczęście. Matka i dziecko nie funkcjonują wówczas ze sobą w sposób zdrowy i właściwy. Niektóre toksyczne kobiety często obierają sobie własne córki za swoje przyjaciółki, zwierzają im się z problemów w małżeństwie czy w pracy. W ten sposób wymagają od dziecka nadmiernej dojrzałości i wprowadzają je w aspekty swojego życia, które powinny pozostać udziałem osób dorosłych. Z drugiej strony matka często nie zauważa też, że jej córka już dorosła, próbuje ją wciąż wychowywać, nawet gdy jej dziecko ma już własną rodzinę, dom i pracę.

Cechy toksycznej matki

Warto pamiętać, że objawy toksycznej matki i jej zachowania są zróżnicowane. Każda z nich charakteryzować się może innym zestawem cech. Wyróżnić można jednak kilka najpopularniejszych czynników pokazujących, że mamy do czynienia z dysfunkcyjnym rodzicem. Oto 10 cech toksycznej matki:

1. Zazdrość

To, co wyróżnia toksyczne matki, to zazdrość. Dotyczy ona ich dzieci, które postrzegają właściwie jako swoją konkurencję. Zazdrość pojawia się także w momencie, w którym córka lub syn znajduje sobie kogoś innego niż one, kto jest dla nich autorytetem. Wzbudza to właśnie zazdrość lub niechęć matki, która pragnie pozostać najważniejszą osobą w życiu dziecka. Czasami złość i toksyczne zachowanie powoduje nawet fakt, że dziecko wiąże się z kimś i zakłada własną rodzinę. Toksyczne matki czują w takiej sytuacji, że ich pozycja została zachwiana, na co reagują często w sposób agresywny, nieprzyjemny i sprawiający przykrość i wzbudzający w najbliższych strach.

2. Potrzeba uwagi

nadmierna kontrola apodyktyczna matkaZdarza się, że dziecko wychowuje się pod opieką narcystycznej matki. Taka osoba potrzebuje nieustającej uwagi, której wymaga od całego swojego otoczenia. Dziecko musi je nieustannie poświęcać uwagę, inaczej jest narażone na nieprzyjemne konsekwencje. Toksyczna matka bardzo źle reaguje w sytuacji, w której jej potrzeba uwagi nie została należycie zaspokojona. Może okazywać złość, stać się nieprzyjemna i agresywna. W efekcie dziecko próbuje odgadywać, czego właśnie oczekuje od niego opiekun i całą swoją energię kieruje na zaspokajanie jej potrzeb.

3. Poniżanie i krytyka

Jednym z mechanizmów stosowanych przez toksyczne matki, jest krytyka i poniżanie własnego dziecka. Może być to dla nich sposób na odreagowanie problemów, czy kompleksów. Jeśli toksyczna mama ma problem z poczuciem własnej wartości, to poniżając dziecko i niszcząc jego samoocenę, poprawia własny nastrój czy reguluje swoje emocje. Krytyka może dotyczyć praktycznie wszystkiego: nieporządku w pokoju, ocen, zainteresowań, wyboru studiów, partnera, pracy czy miejsca zamieszkania. Toksyczny rodzic może wyprowadzić nas z równowagi, zniszczyć dobry nastrój. Takie zachowanie skutkuje tym, że dziecko zaczyna wierzyć, że na miłość i aprobatę matki trzeba zasłużyć i zapracować. Bardzo często matka krytykuje dorosłą córkę, przez co ta poświęca własne życie, próbując zadowolić swoją opiekunkę. Ostatecznie okazuje się, że nieważne, co by zrobiła, nie uda jej się to. W takich sytuacjach często pojawia się także figura złośliwej matki, dogryzającej własnej córce.

 4. Pozowanie na ofiarę

Nieważne, co tak naprawdę się wydarzyło, rodzic będzie zawsze zachowywała się jak ofiara. Będzie także obwiniała za to całe swoje otoczenie, w tym dziecko. Często objawia się to dramatycznymi stwierdzeniami, że nikt jej nie kocha lub zaraz ktoś wpędzi ją do grobu. Wygłasza tyrady na temat tego, kto nie szanuje matki. Toksyczna rodzicielka zachowuje się także, jak ofiara własnego macierzyństwa. Potrafi na przykład wypominać dzieciom, że poświęciła dla nich całe swoje życie, a one nie odwdzięczają jej się za to odpowiednio. W takich opowieściach dziecko staje się przeszkodą na drodze matki do jej sukcesu. To ono jest winne wszystkich jej życiowych niepowodzeń.

5. Nadmierna kontrola apodyktyczna matka

To często osoba, która nadmiernie kontroluje swoje dziecko. Zawsze musi wiedzieć, co ono robi, z kim się kontaktuje, gdzie jest i o czym rozmawia z przyjaciółmi. Potrafi czytać jej prywatne wiadomości, sprawdzać telefon, czy przeszukiwać prywatne pliki w komputerze. Taka kontrola miewa swoje źródła w bezradności matki, która nie radzi sobie z dorastaniem własnego dziecka i poszukuje sposobu, w który mogłaby na nie wpływać. Nie uznaje ona jego granic i prywatności, przez co nieustannie je narusza. Matka może manipulować, wmawiać, że bez niej sobie nie poradzimy. Tak traktowane dziecko często wycofuje się z relacji z matką i traci do niej zaufanie. Nadmierna kontrola przejawia się także ciągłym udzielaniem nieproszonych porad oraz komentarzy, o które nikt jej nie prosił. Nie akceptuje jednak ona faktu, że nie na każdy aspekt życia swoich dzieci musi mieć bezpośredni wpływ.

6. Toksyczne milczenie

Toksyczna matka potrafi karać swoje dzieci na różne sposoby. Jednym z nich jest milczenie, którym daje do zrozumienia, jak głęboko syn czy córka zranili jej uczucia. Milczenie, obrażanie się, obojętność, brak kontaktu-wszystko to ma uświadomić dziecku, jak źle się zachowało i że jego matka oczekuje teraz przeprosin i zadośćuczynienia. Milczenie jest tak naprawdę jedną z form przemocy psychologicznej. Stosując je, matka wymusza na członkach rodziny konkretne reakcje, zgodne z jej oczekiwaniami. Chcąc przerwać milczenie matki, dziecko ostatecznie spełnia jej żądania i ulega presji, jaką wywiera na córce, często wbrew swojej woli.

7. Nadopiekuńczość

nadopiekuńczość matkiZachowanie toksycznej matki charakteryzuje skrajność, dlatego też jedną z jej cech może być także nadopiekuńczość. Gdy wymaga tego sytuacja, na przykład dziecko choruje, toksyczna opiekunka staje się nagle największym wsparciem w trudnych chwilach, zajmuje się organizacją niezbędnych działań i załatwia wszystkie konieczne sprawy. Nie jest to jednak wsparcie bezinteresowne, rodzic bowiem szybko wypomni dzieciom swoją dobroć, gdy tylko zrobią coś nie po jej myśli. Nadopiekuńczość takiej osoby szybko staje się dla niej argumentem w kłótni. Dodatkowo nadopiekuńczość ta objawiać się może także w stosunku do dorosłych, samodzielnych dzieci, które już nie potrzebują wsparcia ze strony matki i same sobie radzą. Zdarza się bowiem, że rodzice nie rozumieją, że dziecko niekoniecznie ma ochotę nieustannie słyszeć od nich „dobre rady” i chciałoby samo o sobie decydować. Matka nadmiernie chroni swoich bliskich przed często nierzeczywistymi zagrożeniami.

8. Nieprzewidywalność

Kolejną cechą toksycznej matki może być jej nieprzewidywalność. Jednego dnia bywa bowiem czuła, kochająca i wspierająca, drugiego zaś, kiedy poczuje się niewystarczająco doceniana, staje się nieprzyjemna, agresywna i oceniająca. Dziecko nigdy nie wie, czy udało mu się odgadnąć, czego chce od niego matka i zachować się zgodnie z jej oczekiwaniami. Nieustannie żyje w napięciu, czy zareaguje ona w sposób nieprzyjemny, czasami agresywny, czy może jednak udało mu się rozpoznać jej nastrój i uniknie z jej strony wyrzutów i pretensji. W takich warunkach dziecko pozbawione jest koniecznej dla prawidłowego rozwoju stabilizacji, żyje w cieniu groźby, że popełni błąd i uruchomi agresywną reakcję matki.

9. Szantaż emocjonalny i ciągłe poczucie winy

Jednym z podstawowych mechanizmów stosowanych przez toksyczne matki, jest szantaż emocjonalny i ciągłe wzbudzanie w dziecku poczucia winy. Łączy się to z sytuacją, w której matka nieustannie uważa się za ofiarę każdej sytuacji. W sytuacji, w której stosowany jest szantaż emocjonalny, tak naprawdę wszystko może stać się dla dziecka zagrożeniem. Każda przysługa, prezent, spędzona razem chwila – wszystko to będzie wypominane. Matka ma pretensje, że córka nie chce wystarczająco spędzać z nią czasu, że jest niewdzięczna, za to co matka dla niej zrobiła. Tego typu pretensje wpływają na dziecko, toksyczna relacja z matką wzbudza w dziecku poczucia winy. Ma się ono czuć źle z tym że odmawia czegoś matce, która poświęca dla niej całe swoje życie. W innym wypadku dziecko usłyszy od matki o wszystkich rzeczach, które ona dla niej zrobiła.

10. Brak zaangażowania w relację z dzieckiem

objawy toksycznej matkiToksyczność matki niekoniecznie musi objawiać się tylko krytyką, nadmierną opiekuńczością czy wzbudzaniem poczucia winy. To często także brak zaangażowania, chłód emocjonalny oraz obojętność. Dziecko czuje wówczas, że nie jest dla swojej matki ważne i wyjątkowe. Brak emocjonalnej więzi z rodzicem również może negatywnie odbić się na życiu dziecka i na jego przyszłych, dorosłych relacjach z innymi ludźmi. Poprzez taki chłód matka może doprowadzić do obniżenia się samooceny córki oraz sprawić, że poczują się ona jak ktoś niewystarczający i niezasługujący na miłość i akceptację ze strony własnej matki.

Toksyczna relacja z matką – jak sobie radzić

Dziecko, które wychowywało się pod okiem toksycznej matki, często w dorosłym życiu boryka się z wieloma problemami. Może mieć ono kłopot z tworzeniem zdrowych relacji z innymi ludźmi oraz z poczuciem własnej wartości. Często jednak wpływ toksycznej matki nie ustaje wraz z osiągnięciem przez dziecko dorosłości. Zdarza się bowiem, że próbuje ona także kontrolować samodzielną córkę lub syna i organizować ich życie oraz wymagać od nich ciągłej uwagi. W takich sytuacjach niezbędne okazać się może odcięcie od takiej osoby. Warto zasięgnąć pomocy specjalisty i dowiedzieć się, w jaki sposób stawia się toksycznej matce granice i chroni samego siebie przed jej szkodliwym wpływem.

Zdarza się jednak, że członkiem rodziny jest toksyczna matka staruszka i dziecko nie chce się od niej odcinać ze względu na jej podeszły wiek. Obawia się bowiem, że nie uda mu się w takiej sytuacji naprawić tej relacji przed śmiercią matki. Narcystyczna matka często staje się także toksyczną babcią. Wówczas jej zachowanie ma wpływ także na wnuki i może ona powielać swoje szkodliwe mechanizmy w kontaktach z nimi. Wtedy trauma toksycznej matki ciągnie się przez wiele pokoleń i cierpią z jej powodu kolejne osoby.

Rozwiązanie tak skomplikowanych zagadnień i wdrażanie odpowiednich środków powinno odbywać się pod okiem terapeuty. Psycholog doradzi, w jaki sposób zachowywać się tak, by nie doprowadzić do powstania kolejnych problemów i konfliktów między rodzicem, a dzieckiem. Idealnym rozwiązaniem byłoby to, w którym matka sama udaje się na terapię, by przepracować własne problemy. Jednak wiele z nich nie uznaje własnej winy. Udanie się po pomoc byłoby przyznaniem się do swoich błędów i do tego, że zawiodło się w jakiś sposób swoje dziecko. Matka chce zachować stare wzorce relacyjne, często nie potrafiąc już się zmienić.

Często na głębokim poziomie przeżyć, dorosłe córki potrzebują, aby zaczęły funkcjonować dobre relacje z z mamą. Aby matki w końcu je zrozumiały, odpowiednio uważniły, zobaczyły ich perspektywę. Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo relacja zależy od obydwu stron. Dlatego często dorosłe dziecko samo musi się zaopiekować się swoimi emocjami, nie licząc na to, że matka weźmie udział w procesie zdrowienia.

Toksyczna matka a terapia

terapia w toksycznej relacjiWpływy przeszłości nie kształtują całkowicie naszej teraźniejszości ale mogą mieć znaczenie w przypadku problemów psychologicznych w dorosłym życiu. Zdarza się bowiem, że przebywanie ze złośliwą, apodyktyczną matką sprawia, że dziecko, w związku z niezrealizowanymi potrzebami emocjonalnymi zaczyna cierpieć na schorzenia związane ze zdrowiem psychicznym, takie właśnie jak nerwica czy depresja. W przypadku dużych i powtarzalnych zaniedbywań pojawić się mogą także długofalowe konsekwencje, w postać zaburzeń osobowości, na przykład osobowość borderline. Toksyczna matka sprawia więc, że jej dziecko w dorosłym życiu zmaga się z licznymi problemami i ciężkim bagażem przeszłości. Często dorosłe dzieci, nie wiedzą, jak budować satysfakcjonujące związki, jak uwolnić się od poczucia winy czy nadmiernej odpowiedzialności za innych Każda osoba, która została wychowana przez toksyczną matkę, może odczuwać problemy związane ze zdrowiem psychicznym. W takim przypadku warto udać się do specjalisty, zwłaszcza jeśli doświadcza się objawów depresji czy zaburzeń lękowych. Psychoterapia online może okazać się skuteczna w minimalizacji objawów ale również uporządkowaniu relacji z toksyczną matką. W trakcie terapii dorosłe dzieci uczą się stawiać granice matce, odmawiać jej i dowiadują się, jak nie ulegać szantażom emocjonalnym. Uświadamiają sobie również, że jej zachowanie nie było ich winą oraz że nie popełniły one żadnego błędu, jako dzieci. Zadaniem rodziców jest bowiem kochać potomstwo bezwarunkowo, dziecko nie powinno odgadywać oczekiwań matki, by zasłużyć na jej aprobatę.

 

4.3/5 - (97)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

12 odpowiedzi

 1. Najważniejszym jest aby zdać sobie sprawę że to nie z tobą jest coś nie tak i odciąć się od takiej osoby. Zajęło mi wiele lat aby zrozumieć że coś jest nie tak z moja matka nie ze mną, a po śmierci ojca wyszło na jaw całe jej oblicze.

  1. U mnie podobnie, po śmierci ojca jej agresja i wieczne pretensje skupiły się na mnie. I dopieka też moim dzieciom a swoim wnukom. Jest starą, schorowaną , niedosłyszącą osobą, ale ze swojej strony nie zrobi nic żeby jakoś lepiej funkcjonować- nie chce nawet słyszeć o aparacie słuchowym. To my niewyraźnie mówimy, jak to określa bełkoczemy. Nie mam jak jej zostawić i wyprowadzić się, bo jest stara i schorowana. Wnuki omijają ją jak najdalej. wywołuje kłótnie, upokarza, wyzywa, wyśmiewa, a jak czuje się już bezsilna to uderza w płacz, zamyka się na kilka dni w pokoju i płacze. Zawsze była apodyktyczna, rządząca w domu, teraz kiedy niedomaga stała się bardziej agresywna, bo widzi że już nie panuje nad nami. Ma dobre cechy, też miała trudne życie, w ciężkich czasach się wyhowywała, ale coraz mniej ją kocham. Mnie żyć się czasem odechciewa, bo nie widzę rozwiązania, chyba tylko jej śmierć zakończy tą historię.

  2. Po rozmowie z lekarzem i moją sytuacją huśtawki nastrojowe są częste bo mam rodziców co rozkazują,matka nie chce bym z nikim rozmawiała i kontroluje moje zachowania a to nie wolno prawie jeść, spać 9 godzin i cały czas być,mieć zajęcia,zablokowana jestem i boję się że przez te wszystkie lata nie mogę spokojnie żyć i za siebie decydować, boję się że każdą osobę z którą pogadam to będzie mnie pouczać, krytykować,obawiam się samotności lecz boję się podporządkować,tak jak szef z pracownikiem ,niedobrzy rodzice raniący dzieci

 2. Nie rozmawiam z matką już prawie 10 lat. I nie zmienię tego. Niemożliwie zrujnowała mi psychikę i przez większość życia obwiniałam o to ojca – myliłam się. W końcu jestem szczęśliwa, chociaż niska samoocena i ciągły perfekcjonizm (by zasłużyć na miłość nawet samej siebie!) to pozostało… nie chce też potomstwa – nie jestem pewna, czy podświadomie nie realizowałabym profilu mojej matki.

 3. moja matka cale życie kształtowała we mnie obraz gorszego sortu człowieka.
  Nie dbała o mnie, nigdy w życiu nie usłyszałam kocham cię.
  nie ważne jak dużo w życiu osiągnęłam, nigdy nie było wystarczająco dla niej.
  nie widziałyśmy się przez 3 lata, a ona mnie przywitała z chłodnym uściskiem.
  Nie wiem czy na pogrzeb jej pójdę

 4. To o mojej matce. Dlugo nie wiedziałam co się dzieje. Wyganiała mnie z domu,jak byłam młodsza i razem mieszkałyśmy. Później jak się wyprowadziłam stała się kochająca matką, tak jak marzyłam od lat. Przez chwilę miałyśmy dobry kontakt. Dlugo chodziłam na terapię
  . Tam się dowiedziałem, że to toksyczna relacją matka-corka a sytuację pogarsza fakt że zawsze miałam dobry kontakt z ojcem o co o a była zazdrosna.
  Teraz znowu się wprowadziłam do domu,gdzie mies,ka matka i cała historia od początku. Nie odzywa sie. Czuję że jest urazona,że wróciłam. Fochy i manipulacje. Cała moja matka. Wybaczyć,wybaczyłam dla siebie…Zaufać pewnie już nie zaufam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kim są toksyczne matki? 10 cech toksycznej matki - psychoterapia 1 nowe widoki 400x400 - Nowe Widoki

Psychoterapia

Wsparcie psychoterapeutyczne
dla kobiet 

coaching biznesowy online

Coaching

Indywidualny coaching biznesowy, coaching kariery i rozwój osobisty dla kobiet

superwizja grupowa cbt

Superwizja

W procesie superwizji stajesz się lepszą w tym, co robisz, aby skuteczniej pomagać swoim Klientom

Kim są toksyczne matki? 10 cech toksycznej matki - O nas kw 400x400 - Nowe Widoki

Umów się na sesję
do psychoterapeuty lub coacha

Wiemy, jak skutecznie pomagać

Oferujemy spotkania w gabinecie w Warszawie i online

Świadczymy usługi w językach polskim i angielskim

Zobacz również