zdrada małżeńska i samotność

Zdrada małżeńska – czy to już pora na rozwód ?

Spis treści

Nawet najlepiej dobrane pary borykają się od czasu do czasu z problemami w związku. Zdarza się, że są one chwilowe i łatwe do rozwiązania, a czasami mogą sprawić, że wspólna przyszłość staje pod znakiem zapytania. Jedną z takich sytuacji jest zdrada w związku. Oznacza to, że partner w jakiś sposób nie dochował oczekiwanej wierności. Takie wydarzenie bywa początkiem końca małżeństwa czy związku i jego finałem może być nawet rozwód. Wiele osób nie jest w stanie poradzić sobie z tym, że oszukał je i zranił ktoś bliski. Jeśli zostałaś zdradzona, to możesz się zastanawiać, jak się z tym uporać i czy powinnaś wybaczyć partnerowi jego czyn. Jak jednak rozpoznać niewierność i zareagować w takim przypadku? Czy można poradzić sobie z jej skutkami? Jakie są szanse, że małżeństwo przetrwa kryzys i czy warto ratować związek po zdradzie?

Czym jest zdrada małżeńska? Czym jest niewierność?

czym jest zdrada małżeńskaZdrada małżeńska, znana również jako małżeńska niewierność, to rodzaj zdrady, która występuje wewnątrz małżeństwa lub związku małżeńskiego. Jest to działanie, w którym jedna z osób zaangażowanych w małżeństwo angażuje się w intymne lub emocjonalne działania z inną osobą poza małżeństwem, Statystyki mówią, że bardzo wiele osób doświadczyło braku wierności ze strony partnera czy partnerki. Jest to więc dość powszechny problem, jednak nie każdy chce o nim rozmawiać.

Definicja zdrady często bywa niejednoznaczna, ponieważ ile par, tyle definicji zdrady. Jedni uznają, że jest to stosunek płciowy z osobą trzecią, dla innych zaczyna się ona już wraz z pocałunkami czy z flirtem. Ogólnie przyjmuje się, że zdradą jest nielojalność i przekraczanie ustalonych w związku granic, zwłaszcza w sferze fizyczności i seksualności. Niektóre osoby nie przywiązują jednak  dużego znaczenia do tego aspektu relacji, za to źle znoszą naruszenie lojalności związanej z emocjami i uczuciami.

Rodzaje zdrad w związku

Wyróżnić można wiele kategorii zdrad, które dzieli się w zależności od tego, w jakim aspekcie związku partner wykazał się niewiernością. Najpopularniejsza zdrada to:

  • zdrada fizyczna – obejmuje ona pozamałżeńskie stosunki seksualne, które partner podejmuje za Twoimi plecami, łamiąc tym samym zasady, jakie obowiązują w Waszym związku.
  • zdrada emocjonalna – jest to sytuacja, w której nie pojawiają się pozamałżeńskie stosunki seksualne, ale za to zostaje naruszona emocjonalna intymność w związku.
  • Cyberzdrada – to rodzaj zdrady, który ma miejsce w świecie internetu. Obejmuje to flirtowanie, wymianę intymnych wiadomości, rozbierające zdjęcia lub zaangażowanie w cyberseks z kimś innym niż partner

Zdrada fizyczna i emocjonalna często występują razem. Jedna forma bowiem często pociąga za sobą drugą. Najczęściej łączą się one ze sobą w przypadku długotrwałego romansu, nie zaś w trakcie jednorazowej przygody.

Zdrada internetowa

Obecnie rośnie popularność tak zwanej zdrady internetowej. Odbywa się ona za pośrednictwem środków komunikacji online. Z tego powodu wiele osób nie uznaje jej nawet za prawdziwą zdradę, ponieważ nie dochodzi do fizycznego kontaktu między zaangażowanymi w tę relację osobami. Jednak taka forma może ranić równie boleśnie, co odkrycie innej kobiety w łóżku partnera. Zdrada online przybiera formę wymieniania intymnych wiadomości, cyberseksu uprawianego przy pomocy kamery czy wysyłania sobie nawzajem zdjęć, na których partner i druga osoba pozują nago. Takie zachowanie może być przyczyną utraty zaufania wobec męża oraz nadszarpnięcia łączącej Was więzi.

Wiele osób uważa także, że oglądanie treści pornograficznych, gdy jest się w związku, także jest swego rodzaju zdradą. Czują, że nie jest to właściwe zachowanie, jeśli partner obserwuje inne osoby w trakcie stosunku seksualnego i powoduje to u niego podniecenie. Konsumowanie pornografii jest jedną z tych kwestii, co do których warto jasno ustalić granicę w trakcie wchodzenia z kimś w związek. Nie dla wszystkich będzie to problemem, dobrze jest jednak mieć świadomość tego, jaki stosunek ma do tego druga osoba. Uzależnienie od pornografii jest dość powszechnym problemem i może być też przyczyną rozpadu związku. Wpływa bowiem ono na to, jak wygląda życie seksualne pary i często sprawia, że pogarsza się jego jakość. W takiej sytuacji warto zasięgnąć pomocy specjalisty i rozważyć udział w terapii, która pomoże się uporać z uzależnieniem od filmów pornograficznych.

Romans a zdrada

Nie wszystkie zdrady są takie same. Inną wagę ma jednorazowy kontakt z obcą osobą, podjęty pod wpływem emocji czy na przykład spożytego alkoholu. Z kolei wieloletnia relacja z inną kobietą, ukrywana przed partnerką, świadomie utrzymywana w tajemnicy przez długi czas, jest już bardzo dużym nadużyciem zaufania.

Romans jest terminem, który odnosi się do zaangażowania emocjonalnego lub fizycznego w stosunku międzyludzkim, które jest niesankcjonowane i ma charakter miłosny lub seksualny. Może to obejmować zakochanie się w kimś, flirtem, zauroczeniem lub rozwojem relacji miłosnej, poza obecnym związkiem lub małżeństwem. Romans niekoniecznie musi prowadzić do intymnych działań fizycznych, ale może skupiać się na emocjach i romantycznych uczuciach wobec innej osoby.

Zdrada a rozwód. Orzeczenie rozwodu 

orzeczenie rozwoduW Polsce, zdrada nie jest bezpośrednią przesłanką do uzyskania orzeczenia rozwodu. Polskie prawo nie opiera się na winie jednej ze stron jako podstawie do rozwodu. Istnieją określone przesłanki, które można wykorzystać do uzyskania orzeczenia rozwodu, ale nie jest to bezpośrednio związane ze zdradą.

Przesłanki te obejmują:

Rozpad nieodwracalny małżeństwa. To jedna z najczęstszych przesłanek do rozwodu w Polsce. Oznacza to, że małżeństwo jest w taki sposób uszkodzone, że nie ma możliwości jego przywrócenia do normalnego funkcjonowania.Rozpad związku jest zupełny i trwały.

Rozdzielenie faktyczne. Jeśli małżonkowie żyją osobno przez okres co najmniej rok z powodu trwałych nieporozumień lub innych przyczyn

Nieodpowiednie prowadzenie. Gdy małżonkowie prowadzą się w taki sposób, że nie ma już możliwości utrzymania wspólnego gospodarstwa domowego.

Warto zaznaczyć, że polskie prawo nie ma konkretnej przesłanki zdrady jako podstawy do rozwodu. Zamiast tego, sąd bada ogólną sytuację małżeństwa i decyduje na podstawie ogólnych przesłanek, takich jak te wymienione powyżej. Jednak zdrada i jej wpływ na związek małżeński może być brana pod uwagę przez sąd w kontekście ogólnego rozpadu małżeństwa, ale nie jest to decydujący czynnik.

W przypadku rozwodu w Polsce zwykle konieczne jest skonsultowanie się z prawnikiem, który może pomóc w zrozumieniu przepisów prawnych i przesłanek obowiązujących w danej sytuacji.

Rozwód z winy a zdrada

Rozwód z winy, w tym kontekście, często jest używany jako określenie na rozwód z najćzęstszych przyczyn moralnych lub etycznych, a zdrada jest jednym z potencjalnych powodów dla takiego rozwodu. Oznacza to, że zdrada małżeńska jest jednym z konkretnych działań, które mogą być uznane za naruszenie obowiązków małżeńskich lub etycznych w małżeństwie, co z kolei może stanowić podstawę do ubiegania się o rozwód z winy.

W Polsce, zdrada nie jest bezpośrednią przesłanką do rozwodu. Polskie prawo małżeńskie nie opiera się na winie jednej ze stron jako podstawie do orzeczenia rozwodu. W Polsce istnieje jeden rodzaj rozwodu, który opiera się na rozwodzie bez orzekania o winie, znanym również jako „rozwód bez winy”. Oznacza to, że nie trzeba dowodzić winy jednej ze stron, aby uzyskać orzeczenie rozwodu.

Przepisy dotyczące rozwodów w Polsce opierają się na tzw. „rozpadzie nieodwracalnym” małżeństwa, co oznacza, że wystarczy wykazać, że małżeństwo uległo takiemu rozkładowi, który uniemożliwia jego normalne funkcjonowanie. Strony mogą również ubiegać się o rozwód na podstawie „rozpadu faktycznego” lub „niewłaściwego prowadzenia się” w związku małżeńskim.

Zdrada małżeńska może być bolesnym i trudnym doświadczeniem, ale w polskim systemie prawnym nie jest bezpośrednią podstawą do rozwodu z winy. Proces rozwodu w Polsce może być skomplikowany i wymaga spełnienia określonych przesłanek prawnych.

Jak możesz mnie zdradzać? Przyczyny zdrady małżeńskiej

przyczyny zdrady małżeńskiejWiele osób zastanawia się też, gdzie leżą przyczyny zdrady małżeńskiej i czy można jej skutecznie zapobiec. Za najpopularniejsze motywy zdrady uznaje się nudę i rutynę, które pojawiły się w związku po latach jego trwania, problemy w relacji czy potrzebę nowych doświadczeń i silnych emocji, których nie znajdują już w kontaktach z dobrze znaną partnerką. Czasami zdrada jest wypadkową wielu tych sytuacji. Bodźcem dla niej może być także spożyty alkohol, na przykład w trakcie wyjazdu służbowego, daleko od domu. Sprawia on, że człowiek staje się bardziej lekkomyślny i robi rzeczy, o których nie pomyślałby na trzeźwo.

Ważnym czynnikiem, który podawany jest jako przyczyna zdrady, jest brak satysfakcji seksualnej. Często pojawia się on, gdy osoby w związku są niedopasowane pod względem temperamentu, upodobań czy poziomu libido. W takiej sytuacji wiele osób ucieka w romans, zamiast porozmawiać z partnerką o swoich potrzebach i rozwiązać ten problem przy pomocy komunikacji. Zawód w sypialni jest jednym z bodźców, które sprawiają, że niektóre osoby szukają zaspokojenia poza związkiem. Zdrada miewa także wiele wspólnego ze wstydem i niechęcią do wyjawienia swoich erotycznych fantazji. W związku z tym niektórzy próbują je realizować z innymi osobami.

Czasami do zdrady pcha ciekawość i chęć sprawdzenia, jak wyglądałby seks z inną osobą. Może pojawić się ona w związkach, gdy aktualny współmałżonek jest pierwszą i zarazem jedyną osobą, z którą uprawiało się seks.

Zdrada nie wiąże się jednak tylko z seksualnością, ponieważ dotyka ona także aspektu emocjonalnego i na tym polu również może do niej dojść. Ma to miejsce w chwili, gdy partner uznaje, że w związku jego potrzeby emocjonalne nie są spełnione i zaczyna poszukiwać ich zaspokojenia w innych relacjach. Wówczas mówimy właśnie o zdradzie uczuciowej, która może być równie bolesna i destrukcyjna, co ta fizyczna.

Za powód zdrady podaje się także kryzys w związku. Może być nim ciąża, stres w ciąży, narodziny dziecka, trudne sytuacje losowe, emigracja lub problemy w pracy. W takich chwilach partnerzy oddalają się często od siebie, a niektórzy z nich mogą szukać ukojenia w relacjach z nowymi ludźmi, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w przeżywane trudności, kontakt z nimi może więc dawać wytchnienie i chwilę odpoczynku.

Często ofiary zdrady szukają przyczyny w sobie i na siebie biorą odpowiedzialność za to, co je spotkało. Mają poczucie, że gdyby zachowywały się inaczej lub w odpowiedniej chwili odebrały sygnały do męża, to do zdrady by nie doszło. Pamiętaj jednak, że nie jesteś za to odpowiedzialna i wina leży wyłącznie po stronie osoby zdradzającej. Nie masz wpływu na jej decyzje, a jeśli w związku pojawiły się jakieś problemy, to rozwiązaniem ich byłaby rozmowa, a nie niewierność.

Skutki zdrady małżeńskiej

Niewierność w związku ma bardzo negatywne skutki dla obu stron zaangażowanych w tę sytuację. Konsekwencje zdrady małżeńskiej są bolesne i wiążą się z wieloma trudnymi emocjami oraz decyzjami, które należy podjąć. Dla wielu par zdrada to uzasadnienie zakończenia związku. Z tego powodu mogą rozpaść się relacje trwające od wielu lat. Wiele kobiet decyduje się porzucić niewiernych mężów, ponieważ nie są w stanie dalej z nimi żyć. Wiele z nich zadaje sobie pytanie: „Czy muszę wybaczyć?”. Jeżeli zależy Ci, by Twoje małżeństwo trwało, to wybaczenie partnerowi jest bardzo dobrą decyzją. Pozostanie w relacji z osobą, na którą wciąż jesteś wściekła i nie potrafisz się z pogodzić z tym, co się wydarzyło, może mieć fatalne skutki dla wszystkich.

Wiele osób jednak wybacza zdradę ze strachu przed samotnym życiem, zwłaszcza jeśli w związku obecne są dzieci. Samodzielne macierzyństwo jest ogromnym wyzwaniem, dlatego też wiele kobiet woli wybaczyć mężowi, niż samotnie mierzyć się z trudnościami, jakie czekałyby na nie po zakończeniu relacji. Jest to całkowicie zrozumiała reakcja na potencjalną samotność. Pytanie, czy w związku trzyma nas tylko lęk, to wystarczy, aby związek przetrwał ?

Z pewnością łatwiej jest wybaczyć jednorazowy wybryk, po którym zdradzająca osoba odczuwa skruchę i żal oraz nie ma zamiaru go powtarzać. Jednak gdy na jaw wyjdą wieloletnie kłamstwa, starannie ukrywane przed żoną, to zdecydowanie trudniej będzie w sobie znaleźć siły do wybaczenia drugiej osobie. Trudno jest bowiem odbudować zaufanie wobec kogoś, kto prowadził podwójne życie, oszukując bliskich każdego dnia.

Warto jednak pamiętać, że życie po zdradzie małżeńskiej jest możliwe, nawet jeśli relacja z partnerem nie przetrwa. W ten sposób można rozpocząć bowiem nowy rozdział i wejść w kolejny związek. Zdrada może być także bodźcem do pracy nad małżeństwem, w którym pojawił się kryzys. Dzięki temu pojawia się więc szansa na uratowanie go.

Jak ratować małżeństwo po zdradzie? Czy to już rozpad małżeństwa

jak ratować małżeństwo po zdradzieJeżeli stałaś się ofiarą zdrady ze strony męża i partnera, to z pewnością zastanawiasz się, co dalej. Czy powinnaś odejść, czy może jednak warto zawalczyć o tę relację, zwłaszcza jeśli mąż przyznaje się do winy i prosi o drugą szansę? Jednak jak ratować małżeństwo po zdradzie i skąd wziąć pewność, że nie wydarzy się ona kolejny raz? Przede wszystkim warto poczekać z podjęciem tej decyzji. W pierwszej chwili mogą Tobą targać intensywne i nieprzyjemne emocje, takie jak żal, gniew, smutek i rozpacz. Trudno jest w takich chwilach podjąć racjonalny wybór. Na dodatek każdy związek jest inny i działa na odmiennych warunkach. Inną decyzję podejmie matka dwójki dzieci, a inną samotna kobieta, która nie ma podobnych zobowiązań. Młodsze osoby także łatwiej wejdą w nowy związek po zdradzie i zbudują swoją przyszłość z innym partnerem.

Pamiętaj, że chęć ratowania małżeństwa musi być przede wszystkim obustronna. Jeżeli partner, który zdradził lub oszukiwał przez dłuższy czas swoją żonę, nie chce walczyć o związek, to niestety, ale trzeba się pogodzić z jego zakończeniem. Jednak w przypadku, w którym niewierny mąż wyraża skruchę i zależy mu na kontynuowaniu relacji, pojawia się fundament do wspólnego działania i do podjęcia próby rozwiązania tego problemu.

Moment, w którym pojawia się zdrada w związku, jest dobrą chwilą, by zatrzymać się i zastanowić się, co spowodowało ten kryzys. To chwila na dokonanie rachunku sumienia, jak wyglądało Wasze wspólne życie, czy obie strony były nim usatysfakcjonowane, czy może jednak czuliście się samotni, oddaliliście się do siebie i przestaliście nawzajem komunikować sobie swoje potrzeby. Jeżeli chcesz ratować małżeństwo po takim doświadczeniu, to warto poświęcić chwilę na przeanalizowanie, co takiego się wydarzyło i co pchnęło partnera w ramiona kogoś innego. Nie musisz brać na siebie odpowiedzialności za jego czyny, ponieważ w przypadku zdrady to Ty jesteś ofiarą, jednak jeśli zależy Ci na partnerze, to warto zrozumieć, co nim kierowało.

Czy można wybaczyć zdradę małżeńską ?

Wybaczanie zdrady małżeńskiej to trudne wyzwanie, które może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji i par. Nie ma jednego właściwego sposobu na przejście przez ten proces, ale ważne jest, aby pracować nad zrozumieniem, zaufaniem i komunikacją, jeśli obie strony są gotowe do naprawy związku. W niektórych przypadkach pomoc terapeuty może być nieoceniona.

Oto kilka kroków, które mogą pomóc w procesie wybaczania zdrady małżeńskiej:

  • Wyraź swoje uczucia.  Rozmawiaj ze swoim partnerem o swoich uczuciach i reakcjach na zdradę. Daj mu zrozumieć, jak bardzo jesteś zraniony i jakie emocje towarzyszą temu wydarzeniu. Komunikacja jest kluczowa, aby zrozumieć, co doprowadziło do zdrady i jakie są uczucia obojga partnerów.
  • Rozważ przyczyny. Spróbuj zrozumieć, dlaczego doszło do zdrady. Czasem może to być związane z problemami w związku, komunikacyjnymi lub emocjonalnymi trudnościami. Warto zidentyfikować te przyczyny i pracować nad ich rozwiązaniem.
  • Ustal granice. Razem z partnerem określcie nowe granice i oczekiwania w związku, aby uniknąć przyszłych zdrad. To może pomóc w odbudowie zaufania i zapobieżeniu podobnym sytuacjom w przyszłości.
  • Pracuj nad wybaczeniem. Wybaczenie to proces, który może trwać długo. Pamiętaj, że wybaczenie nie oznacza zapominania o zdradzie, ale raczej jest to akt zrozumienia i decyzji o kontynuowaniu związku mimo bólu i zranienia. To może wymagać przepracowania uczuć gniewu i żalu.
  • Daj sobie czas. Wybaczanie zdrady to długotrwały proces, który nie zawsze kończy się sukcesem. Ważne jest, aby pozwolić sobie na czas potrzebny do przepracowania emocji i decyzji co do przyszłości związku.
  • Przemyśl swoje potrzeby. Zastanów się, czy jesteś gotowa kontynuować związek po zdradzie. Nie zawsze jest to najlepsza decyzja, w niektórych przypadkach rozstanie może być bardziej korzystne zarówno dla ciebie, jak i dla partnera.

Zdrada małżeńska a terapia

W przypadku, w którym doświadczyło się zdrady i pojawia się problem z samodzielnym uporaniem się z trudnymi emocjami, które się pojawiły, warto udać się po pomoc specjalisty – psychoterapia online. Psycholog lub terapeuta pomoże zrozumieć, co się stało, skąd wzięły się konkretne odczucia i w ten sposób ułatwi podjęcie decyzji. Jest to także sposób na zdystansowanie się do tej sytuacji oraz spojrzenie na nią z obiektywnej perspektywy. Wizyta u specjalisty pomóc może również w sytuacji, w której w związku ze zdradą pojawiają się odczucia sygnalizujące inne zaburzenia, na przykład nerwica czy depresja po rozstaniu.

Jest to bowiem wyjątkowo trudne przeżycie, które może stać się początkiem poważniejszych problemów z samopoczuciem. W przypadku odczuwania lęku, napięcia lub zmagania się z obniżonym nastrojem przez dłuższy czas, warto zasięgnąć porady specjalisty – psychologa lub psychiatry, który pomoże zdiagnozować, gdzie leży problem oraz wskaże, w jaki sposób możesz sobie z nim poradzić.

Jeżeli po wizycie u specjalisty podejmiesz decyzję, by ratować swoje małżeństwo, to warto rozważyć wspólnie terapię dla par. Jest to sposób na rozwiązanie problemów, które pojawiły się w związku i które mogły być źródłem zdrady. Terapia stworzy dla Was bezpieczną przestrzeń, w której wraz z partnerem możecie swobodnie wyrazić swoje emocje i w ten sposób przepracować to, co Was spotkało. To jedno ze skuteczniejszych narzędzi, którymi możesz się posłużyć, jeśli chcesz ratować swoje małżeństwo i odbudować utracone zaufanie do partnera, który Cię zdradził.

Zdrada jest więc dla większości ludzi bardzo bolesnym wydarzeniem i naturalnie możesz odczuwać w związku z nią wiele bolesnych i trudnych emocji. Może ona być nawet powodem rozpadu związku. Istnieje wiele powodów, dla których partner może zdradzać, a wśród najczęściej wymienianych pojawia się brak satysfakcji seksualnej lub emocjonalnej w związku. Jeżeli zastanawiasz się, czy małżeństwo po zdradzie jest możliwe, to warto spróbować odpowiedzieć na to pytanie wraz z terapeutą, który pomoże spojrzeć na sytuację z dystansem i dzięki któremu zorientujesz się, co tak naprawdę czujesz w związku z przeżytym zawodem i dlaczego. Warto pamiętać, że jeśli chcesz tak naprawdę zastanowić się ponownie nad swoim związkiem po zdradzie, to konieczna będzie akceptacja tego, co się wydarzyło i pójście w nowym kierunku, razem bądź osobno.

4.7/5 - (4)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zdrada małżeńska – czy to już pora na rozwód ? - psychoterapia 1 nowe widoki 400x400 - Nowe Widoki

Psychoterapia

Wsparcie psychoterapeutyczne
dla kobiet 

coaching biznesowy online

Coaching

Indywidualny coaching biznesowy, coaching kariery i rozwój osobisty dla kobiet

superwizja grupowa cbt

Superwizja

W procesie superwizji stajesz się lepszą w tym, co robisz, aby skuteczniej pomagać swoim Klientom

Zdrada małżeńska – czy to już pora na rozwód ? - O nas kw 400x400 - Nowe Widoki

Umów się na sesję
do psychoterapeuty lub coacha

Wiemy, jak skutecznie pomagać

Oferujemy spotkania w gabinecie w Warszawie i online

Świadczymy usługi w językach polskim i angielskim

Zobacz również