leczenie depresji online

Depresja- leczenie depresji online

Spis treści

Depresja jest poważnym problemem zdrowia psychicznego, który dotyka miliony ludzi na całym świecie. Współczesne społeczeństwo niesie ze sobą pewne wyzwania i czynniki, które mogą przyczyniać się do wzrostu zachorowalności na depresję. Pomimo wzrostu świadomości na temat zdrowia psychicznego, nadal istnieją wyzwania związane z dostępem do skutecznej pomocy psychologicznej i leczenia dla osób z depresją. Poznaj charakterystykę objawów depresyjnych oraz dowiedz się, jakie szanse stwarza psychoterapia online w leczeniu depresji.

Depresja – objaw, który może wyniszczać życie

depresja jest zaburzeniem psychicznymDepresja jest chorobą psychiczną, która wpływa na nastrój, zachowanie i codzienne funkcjonowanie. Przebieg depresji może być różny pod względem intensywności objawów, czasu trwania epizodów depresyjnych i częstotliwości ich występowania. Niektóre osoby mogą mieć tylko jeden epizod depresyjny w ciągu życia, podczas gdy u innych może występować nawracająca depresja.

Depresja to choroba charakteryzująca się głębokim smutkiem, utratą zainteresowań oraz trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Może być wywołana różnymi czynnikami, takimi jak trauma, stres, problemy osobiste lub genetyczne predyspozycje.

Typowe objawy obejmują:

 • Objawy emocjonalne: uczucie przygnębienia, smutku, pustki.
 • Objawy społeczne: wycofanie się z życia towarzyskiego, trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji.
 • Objawy fizyczne depresji: utrata energii, zmęczenie, Problemy ze snem (zaburzenia snu, bezsenność lub nadmierna senność), utrata lub przyrost masy ciała, zmniejszone libido.
 • Objawy poznawcze: trudności w koncentracji, utrata zainteresowań, pesymistyczne lub negatywne myśli, myśli samobójcze.
 • Objawy behawioralne: apatia, spowolnienie psychomotoryczne, trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Przebieg Depresji

Depresja jest zaburzeniem emocjonalnym, które może mieć różnorodny przebieg. Depresja jest chorobą złożoną, a jej przebieg może być różny u różnych osób. Niektórzy mogą mieć pojedynczy epizod depresyjny w ciągu życia, podczas gdy u innych choroba może mieć nawracający charakter.

 1. Okres przeddepresyjny tzw. stan przeddepresyjny. W tym okresie osoba może doświadczać pewnych subtelnych zmian w nastroju, energii lub funkcjonowaniu. Mogą występować początkowe symptomy, takie jak: uczucie przygnębienia, znużenia, utraty zainteresowań lub obniżenie samooceny. Osoba może odczuwać trudności w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami. Objawy nie są jeszcze na tyle nasilone, aby można było postawić diagnozę depresji.
 2. Epizod depresyjny. To główna faza depresji, w której występują pełnoprawne objawy depresyjne. Może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. W tej fazie występowanie depresji staje się bardziej wyraźne i trudne do zignorowania. Osoba może doświadczać utraty zainteresowania nie tylko tym, co wcześniej sprawiało jej przyjemność, ale także utraty zainteresowania życiem w ogóle.
 3. Okresy remisji i nawrotów. Depresja może mieć okresy remisji, w których objawy stają się mniej nasilone lub mogą nawet całkowicie zanikać. Jednak depresja często jest stanem nawracającym, a osoba może doświadczać kolejnych epizodów depresji w przyszłości.

Nie wiesz, czy masz depresję? Wykonaj test – skala depresji Becka.

Rodzaje depresji

rodzaje depresjiDepresja może przybierać różne formy. Oto kilka głównych rodzajów depresji:

Depresja (kliniczna). Jest to najbardziej powszechny typ depresji. Charakteryzuje się występowaniem jednego lub więcej epizodów depresyjnych, które muszą utrzymywać się przez dwa tygodnie. Osoba doświadcza znacznego spadku nastroju, utraty zainteresowań, utraty energii i innych charakterystycznych objawów depresji.

Depresja dystymiczna (Dystymia). Jest to przewlekła, mniej nasilona forma depresji, objawy muszą utrzymać się przez co najmniej przez dwa lata. Osoby z depresją dystymiczną często doświadczają utraty zainteresowań, obniżonego nastroju, poczucia bezwartościowości, trudności w koncentracji i zmęczenia. Chociaż objawy są łagodniejsze niż w depresji klinicznej, są długotrwałe i wpływają na codzienne funkcjonowanie.

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe CHAD – choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie, w którym występują okresy depresji naprzemiennie z okresami manii lub hipomanii. Podczas epizodów depresyjnych osoba doświadcza objawów depresji, podczas gdy podczas epizodów manii lub hipomanii występuje podwyższony nastrój, nadmierna energia, zwiększone ryzykowne zachowania itp.

Depresja poporodowa. Jest to depresja, która występuje u niektórych kobiet po porodzie. Objawy mogą obejmować przygnębienie, lęk, poczucie winy, trudności w nawiązywaniu więzi z dzieckiem i inne objawy charakterystyczne dla depresji.

Depresja sezonowa. Jest to rodzaj depresji, który ma sezonowy charakter i występuje przeważnie w okresie jesienno-zimowym, gdy występuje mniejsze naświetlenie słoneczne. Objawy mogą obejmować obniżony nastrój, zwiększone uczucie zmęczenia, zmiany w apetycie i snu.

Depresja, związana z chorobą somatyczną. Niektóre choroby fizyczne mogą prowadzić do rozwoju objawów depresji. Na przykład, choroby przewlekłe, takie jak choroba serca, cukrzyca, choroba Parkinsona, mogą wpływać na samopoczucie psychiczne i prowadzić do stanów depresyjnych.

Formy leczenia depresji

formy leczenie depresjiDepresję można leczyć różnymi metodami, a wybór konkretnego rodzaju terapii zależy od nasilenia objawów, indywidualnych preferencji pacjenta oraz rekomendacji specjalisty (lekarza lub psychologa). Poniżej najczęściej rekomendowane formy leczenia depresji.

Leczenie farmakologiczne (farmakoterapia). Leki antydepresyjne są często przepisywane w leczeniu depresji. Są to leki, które pomagają regulować poziom neuroprzekaźników w mózgu, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Wybór odpowiedniego leku zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i może wymagać prób i błędów, aby znaleźć najlepsze dopasowanie. Leki antydepresyjne przepisuje psychiatra.

Terapia psychologiczna. Różne formy terapii psychologicznej mogą być skutecznym narzędziem w leczeniu depresji. Najpopularniejszą metodą terapeutyczną jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – pomaga pacjentom identyfikować i zmieniać negatywne myśli, wzorce myślowe i zachowania, które przyczyniają się do depresji. Jeśli doświadczasz objawów depresji, umów się na wizytę – terapia poznawczo-behawioralna.

Terapia światłem – terapia światłem, znana również jako fototerapia, jest szczególnie skuteczna w przypadku depresji sezonowej. Polega na ekspozycji pacjenta na intensywne światło o określonej długości fali i natężeniu, co pomaga regulować rytm dobowy i poprawia nastrój.

W przypadku depresji często najskuteczniejsze jest połączenie różnych form terapii, takich jak: terapia farmakologiczna i terapia psychologiczna.

Niezwykle ważne jest, aby osoby chorujące na depresję miały wsparcie bliskiej osoby, przyjaciół lub innych grup wsparcia. Udział w grupach samopomocowych lub terapii grupowej może być pomocny w wymianie doświadczeń i otrzymaniu wsparcia od osób, które przeżywają podobne trudności.

Specjalista. Czym różni się psycholog od psychoterapeuty – najważniejsze pojęcia. 

Psycholog –  zajmuje się diagnozą, leczeniem i badaniem ludzkiego umysłu i zachowania. Może mieć wykształcenie na poziomie licencjata, magistra lub doktora.
Psycholog online – pomoc psychologa, który świadczy usługi terapeutyczne lub konsultacyjne za pośrednictwem Internetu.

Psychoterapeuta – specjalista, poza skończonymi studiami z zakresu psychologii, kształcił się w szkole psychoterapeutycznej. Głównym zadaniem psychoterapeuty jest diagnoza i psychoterapia, udziela pomocy osobom zmagającym się z różnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi.

Psychoterapeuta online – psychoterapeuta online wykonuje leczenie online za pośrednictwem Internetu, korzystając z komunikacji wideo lub innych narzędzi komunikacyjnych. Chociaż proces terapeutyczny odbywa się wirtualnie, psychoterapeuta online świadczy podobne usługi jak tradycyjny terapeuta.

Konsultacja – pierwsza konsultacja z psychologiem może się różnić w zależności od indywidualnych preferencji terapeuty oraz potrzeb i sytuacji pacjenta. Konsultacja obejmuje najczęściej: wywiad, ocenę stanu psychicznego oraz określenie celów terapeutycznych.

Psychoterapia – forma terapii, która pomaga pacjentom rozpoznać, zrozumieć i rozwiązać problemy emocjonalne. Zwykle obejmuje regularne spotkania z wykwalifikowanym psychoterapeutą.
Diagnoza – proces określania natury i przyczyn problemów zdrowotnych lub psychicznych na podstawie oceny objawów i badań.
Objaw – widoczny lub odczuwalny sygnał, znak poważnej choroby lub zaburzenia.

Psychoterapia online – pomoc bez wychodzenia z domu

psychoterapia online pomoc bez wychodzenia z domuPsychoterapia online może być skuteczną formą  leczenia depresji, zwłaszcza w przypadku, gdy dostęp do tradycyjnych sesji terapeutycznych jest utrudniony, na przykład ze względu na ograniczenia geograficzne, problemy zdrowotne lub trudności z dojazdem.

Terapia online odbywa się za pomocą komunikacji przez Internet, przy użyciu narzędzi takich jak czat tekstowy, wideokonferencje lub aplikacje do komunikacji (np. Skype, Teams, Zoom) w czasie rzeczywistym. Może być prowadzona przez licencjonowanych terapeutów lub psychologów specjalizujących się w leczeniu depresji.

Skuteczność terapii online

Badania sugerują, że terapia online może być równie skuteczna, jak tradycyjna terapia w leczeniu depresji. Metaanaliza przeprowadzona w 2018 roku wykazała, że terapia online ma pozytywny wpływ na zmniejszenie objawów depresji, poprawę jakości życia i zwiększenie funkcjonowania psychospołecznego.

Pomoc w leczeniu depresji online – spotkanie online

Istnieje wiele prostych rozwiązań, aby zacząć leczyć i walczyć z depresją. Terapia online jest bardzo dobry rozwiązaniem. Zapewnia elastyczność, wygodę, prywatność i skuteczność.

Wygoda. Terapia online eliminuje konieczność fizycznego udania się na spotkania terapeutyczne, co może być korzystne dla osób z depresją, które mogą mieć trudności z wychodzeniem z domu lub mają ograniczoną mobilność. Ponadto terapia online może być bardziej dostępna dla osób mieszkających w obszarach, w których dostęp do specjalistycznych usług psychologicznych jest ograniczony.

Prywatność. Terapia online może zapewnić większą prywatność i dyskrecję, co może być szczególnie ważne dla osób odczuwających wstyd lub obawę przed stigmą związaną z depresją.

Kontynuacja terapii. Terapia online może być również użyteczna w kontekście kontynuacji terapii po tradycyjnych sesjach terapeutycznych. To rozwiązanie dla osób, które rozpoczęły terapię w tradycyjnej formie, ale napotykają na przeszkody uniemożliwiające kontynuację, terapia online może stanowić kontynuację leczenia.

Ważne jest jednak pamiętać, że nie wszystkie formy depresji i nie każda osoba może być odpowiednia do terapii online. W przypadku ciężkich epizodów depresyjnych lub gdy istnieje ryzyko samobójstwa, wskazane jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą lub psychoterapeutą, w celu ustalenia najlepszego planu leczenia i oceny, czy terapia online jest odpowiednia dla danej osoby.

Terapia online a depresja na emigracji

terapia online a depresja na emigracji psycholog może pomócTerapia online może być szczególnie pomocna dla osób cierpiących na depresję, które mieszkają za granicą lub są na emigracji. Depresja i emigracja mogą wzajemnie na siebie oddziaływać. Oto kilka powodów, dla których warto sięgnąć po profesjonalną pomoc:

 • Dostępność-mieszkanie za granicą może oznaczać ograniczony dostęp do specjalistycznych usług zdrowia psychicznego w języku ojczystym lub trudności w znalezieniu terapeuty, który rozumie specyficzne konteksty kulturowe lub doświadczenia migracyjne. Terapia online umożliwia dostęp do terapeutów z różnych krajów i języków, co zwiększa szansę na znalezienie odpowiedniego specjalisty.
 • Utrzymanie więzi społecznych – emigracja może być trudnym doświadczeniem emocjonalnym, które może wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Terapia online może pomóc w utrzymaniu więzi społecznych, kontaktu z rodziną, przyjaciółmi i kulturą ojczystą, co może łagodzić uczucie izolacji a samotność staje się mniej dotkliwa.
 • Komfort i dyskrecja. Terapia online zapewnia większą prywatność i dyskrecję, co może być ważne, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w mniejszych społecznościach, gdzie jest większa szansa na zauważenie przez innych uczestnictwa w terapii.
 • Ograniczenia geograficzne i logistyczne. Terapia online eliminuje konieczność fizycznego udania się na spotkania terapeutyczne, co jest szczególnie ważne, jeśli terapeuta odpowiedni dla danej osoby znajduje się w innym kraju lub mieście. Dzięki terapii online osoba może otrzymać wsparcie bez konieczności podróży lub konfrontacji z dodatkowymi trudnościami logistycznymi.

Terapia online może być wartościowym narzędziem w leczeniu depresji i powrocie do zdrowia. Pamiętaj, depresję można wyleczyć, jeśli zauważasz u siebie objawy depresji, umów się na wizytę – psychoterapia online.

5/5 - (4)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Depresja- leczenie depresji online - psychoterapia 1 nowe widoki 400x400 - Nowe Widoki

Psychoterapia

Wsparcie psychoterapeutyczne
dla kobiet 

coaching biznesowy online

Coaching

Indywidualny coaching biznesowy, coaching kariery i rozwój osobisty dla kobiet

superwizja grupowa cbt

Superwizja

W procesie superwizji stajesz się lepszą w tym, co robisz, aby skuteczniej pomagać swoim Klientom

Depresja- leczenie depresji online - O nas kw 400x400 - Nowe Widoki

Umów się na sesję
do psychoterapeuty lub coacha

Wiemy, jak skutecznie pomagać

Oferujemy spotkania w gabinecie w Warszawie i online

Świadczymy usługi w językach polskim i angielskim

Zobacz również

parestezje drętwienie kończyn
Psychoterapia

Parestezje – przyczyny, objawy, leczenie

Prawdopodobnie każdy człowiek doświadczył chociaż raz nieprzyjemnego uczucie mrowienia, oraz uczucie drętwienia różnych części ciała. Najczęściej dotyczy to rąk, nóg, oraz twarzy. Zazwyczaj pojawia

Więcej »