dysmorfofobia i defekt

Dysmorfofobia – defekt i obsesja wyglądu. Objawy i leczenie

Spis treści

Współczesne społeczeństwo stawia ogromną presję na perfekcję fizycznego wyglądu, co często prowadzi do poważnych konsekwencji dla naszego zdrowia psychicznego. Dla wielu kobiet codzienne konfrontacje z idealizowanymi standardami urody mogą wywoływać niepokój, lęk i dyskomfort związany z własnym ciałem. Jednym z najbardziej drastycznych przejawów tego zjawiska jest dysmorfofobia, czyli obsesyjna niechęć do własnego wyglądu, która może prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych i społecznych.

Dowiedz się więcej na temat dysmorfofobii, poznaj skuteczne metody leczenia tego złożonego zaburzenia.

Dysmorfofobia, obsesja wyglądu – czym jest?

Dysmorfofobia, znana również jako dysmorfia ciała, jest to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się obsesyjną niechęcią do własnego wyglądu. Osoby cierpiące na wspomniane zaburzenie często mają przekonanie, że są one okropne, brzydkie lub mają jakieś defekty fizyczne, pomimo braku rzeczywistych dowodów. Zniekształcone postrzeganie, niezrozumiałe przekonanie prowadzą do chronicznego dyskomfortu psychicznego, często utrudniając życie codzienne oraz relacje interpersonalne.  Dysmorfofobia może dotyczyć różnych części ciała, ale najczęściej koncentruje się na twarzy, co prowadzi do obaw związanych z jej wyglądem oraz wywołuje silne uczucia niepokoju i niezadowolenia. Dla osób dotkniętych tym zaburzeniem, codzienne życie staje się walką z własnym odbiciem w lustrze i nieustanną analizą swojego wyglądu.

Objawy dysmorfofobii. Czy objaw ma tylko wymiar cielesny?

Osoby cierpiące na zaburzenie mogą doświadczać następujących objawów:

Obsesyjne myśli o wyglądzie

Osoby z dysmorfofobią często przeżywają natrętne myśli dotyczące swojego wyglądu, które są trudne do kontrolowania. Mogą stale analizować swoje ciało i twarz w lustrze, szukając dowodów na swoje przekonania o brzydocie lub defektach fizycznych.

Nieustanne porównywanie się z innymi

Osoby dotknięte dysmorfofobią przeważnie porównują swoje ciało i twarz z idealizowanymi standardami urody prezentowanymi w mediach społecznościowych lub mediach tradycyjnych. To porównywanie może prowadzić do silnego poczucia niezadowolenia i niepokoju.

Unikanie sytuacji społecznych

Z powodu lęku i niepokoju związanego z własnym wyglądem, osoby z dysmorfofobią mogą unikać sytuacji społecznych, w których mogłyby być oceniane przez innych ludzi. Bardzo dobrymi przykładami mogą być: unikanie spotkań towarzyskich, wyjścia do restauracji czy nawet uczestnictwa w spotkaniach rodzinnych.

Zmiany w zachowaniu

Dysmorfofobia może prowadzić do zmian w zachowaniu, takich jak izolacja społeczna, unikanie kontaktu wzrokowego, nadmierne nakrywanie się na twarz czy stosowanie makijażu w celu ukrycia rzekomych defektów.

Stany depresyjne i lękowe

Osoby z dysmorfofobią mogą cierpieć na stany depresyjne, zaburzenia lękowe oraz obniżone poczucie własnej wartości związane z własnym wyglądem. Rozpoznanie objawów dysmorfofobii i wczesne rozpoczęcie leczenia może pomóc w zmniejszeniu nasilenia objawów oraz poprawić jakość życia osoby dotkniętej tym zaburzeniem.

Przyczyny dysmorfofobii

Dysmorfofobia może być wynikiem kombinacji różnych czynników, które wpływają na sposób, w jaki osoba postrzega swój wygląd fizyczny.

Przyczyny dysmorfofobii są złożone i mogą obejmować zarówno czynniki biologiczne, jak i psychologiczne. Oto kilka czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju dysmorfofobii:

 • Istnieje pewne dowody na to, że genetyka może odgrywać rolę w powstawaniu dysmorfofobii. Osoby z historią rodzinnych zaburzeń lękowych mogą mieć większe ryzyko zachorowania na dysmorfofobię.
 • Doświadczenia życiowe. Traumatyczne doświadczenia związane z wyglądem fizycznym, takie jak przeżycie upokorzeń, odrzucenia lub zastrzeżeń co do wyglądu przez innych ludzi, mogą zwiększyć ryzyko rozwoju dysmorfofobii.
 • Zaburzenia lękowe. Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, takie jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) lub zaburzenia lękowe społeczne, mogą być bardziej podatne na rozwój dysmorfofobii.
 • Niska samoocena. Niska samoocena i brak pewności siebie mogą być czynnikami przyczyniającymi się do dysmorfofobii. Osoby odczuwające niezadowolenie z własnego wyglądu fizycznego często mają trudności w akceptacji siebie i mogą być bardziej podatne na negatywne myśli związane z własnym ciałem.
 • Media społecznościowe. Ciągła ekspozycja na idealizowane obrazy ciała prezentowane w mediach społecznościowych może prowadzić do porównywania siebie z nierealistycznymi standardami piękna i skutkować rosnącym niezadowoleniem z własnego wyglądu.

Zaburzenia postrzegania ciała – jakie niebezpieczeństwa dla zdrowia się z tym wiążą?

Zaburzenia postrzegania ciała, takie jak dysmorfofobia, mogą prowadzić do szeregu poważnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego jednostki dotkniętej tymi problemami.

Pierwszym ważnym aspektem jest wpływ zaburzeń postrzegania ciała na zdrowie psychiczne. Osoby cierpiące na dysmorfofobię często doświadczają chronicznego stresu, wstyd, lęk, związany z własnym wyglądem. Nieustanne negatywne myśli i obsesyjne analizowanie swojego ciała mogą prowadzić do poważnego obniżenia poczucia własnej wartości oraz utrudniać codzienne funkcjonowanie. To z kolei może mieć negatywny wpływ na relacje interpersonalne, osiągnięcia zawodowe i ogólną jakość życia.

Ponadto, zaburzenia postrzegania przyczyniają się do zachowań kompulsywnych i szkodliwych dla zdrowia fizycznego. Osoby z dysmorfofobią mogą podejmować ekstremalne diety, nadmiernie ćwiczyć lub stosować niebezpieczne suplementy diety w próbie poprawy swojego wyglądu. To może prowadzić do zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja czy bulimia, oraz innych poważnych problemów zdrowotnych. Doskonałymi przykładami mogą być: niedożywienie, zaburzenia hormonalne czy problemy z układem sercowo-naczyniowym.

Ważne jest zatem zrozumienie, że zaburzenia postrzegania ciała nie są jedynie problemem estetycznym, ale mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego jednostki dotkniętej dysmorfofobią. Wczesne rozpoznanie i leczenie omawianego zaburzenia jest kluczowe dla zapobiegania poważnym konsekwencjom zdrowotnym i poprawy ogólnego samopoczucia pacjenta. Warto szukać pomocy u specjalistów ds. zdrowia psychicznego, którzy mogą zapewnić odpowiednie wsparcie i terapię.

Zaburzenia odżywiania i dysmorfofobia

Dysmorfofobia, czyli zaburzenie dysmorficzne ciała (BDD), może być ściśle powiązane z zaburzeniami odżywiania, ale nie jest to tożsame. Istnieje jednak znaczny zakres nakładania się tych dwóch zaburzeń w niektórych przypadkach.

Osoby z zaburzeniem dysmorficznym ciała często mają skłonność do wyolbrzymiania rzeczywistych lub wyimaginowanych defektów w swoim wyglądzie fizycznym. To może prowadzić do szeregu zachowań, w tym do zaburzeń odżywiania. Oto kilka powiązań między BDD a zaburzeniami odżywiania:

 1. Obsesyjne myśli na temat wyglądu ciała. Osoby z BDD mogą być obsesyjnie zajęte myśleniem o swoim wyglądzie, w tym o swojej wadze i kształcie ciała. To może prowadzić do rozwoju zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja nervosa, bulimia nervosa lub alkoreksja.
 2. Kontrola wagi i jedzenia. Osoby z BDD mogą próbować kontrolować swoją wagę i sposób odżywiania w niezdrowy sposób, w wyniku czego mogą rozwijać zachowania charakterystyczne dla zaburzeń odżywiania, takie jak restrykcyjne diety, nadmierna aktywność fizyczna lub kompulsywne objadanie się.
 3. Unikanie społecznych sytuacji. Zarówno osoby z BDD, jak i z zaburzeniami odżywiania, mogą unikać sytuacji społecznych związanych z jedzeniem lub związanych z wystawieniem swojego ciała na widok innych osób.
 4. Niskie poczucie własnej wartości, związane z wyglądem. Zarówno BDD, jak i zaburzenia odżywiania, mogą prowadzić do obniżonego poczucia własnej wartości związanego z wyglądem fizycznym, co może pogłębiać objawy obu tych zaburzeń.

Dysmorfofobia twarzy – co warto wiedzieć?

Dysmorfofobia twarzy jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i drażliwych przejawów zaburzenia dysmorfofobicznego. Osoby dotknięte tym rodzajem dysmorfofobii cechują się obsesyjnymi myślami i niepokojem związanym z własnym wyglądem twarzy, które często prowadzą do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego.

Osoby cierpiące na dysmorfofobię twarzy często doświadczają chronicznej niechęci do swojego wyglądu, pomimo braku rzeczywistych defektów lub problemów z ich wyglądem. Mogą przeżywać obsesyjne myśli o swoim wyglądzie, często porównując się z idealizowanymi standardami urody prezentowanymi w mediach społecznościowych lub mediach. Ta nieustanna analiza i krytyka własnego wyglądu twarzy prowadzi do silnego poczucia lęku, niepokoju i niezadowolenia z siebie.

Dla osób dotkniętych dysmorfofobią twarzy, codzienne życie może stać się ciężarem, gdyż nawet proste czynności, takie jak wychodzenie z domu czy rozmowa z innymi, mogą wywoływać silny lęk i niepokój. Ponadto, związki interpersonalne mogą również ucierpieć, ponieważ osoby z dysmorfofobią twarzy mogą unikać kontaktu z innymi ludźmi z obawy przed oceną i krytyką.

Dysmorfofobia – test

Rozpoznanie dysmorfofobii może być trudne, ponieważ wiele osób doświadcza pewnego stopnia niezadowolenia z własnego wyglądu. Jednakże istnieją testy i kwestionariusze, które mogą pomóc osobom zastanawiającym się nad możliwością posiadania tego zaburzenia.

Kwestionariusz

Jeden z popularnych testów stosowanych do oceny dysmorfofobii to kwestionariusz Body Dysmorphic Disorder Questionnaire (BDDQ). Kliknij tutaj, aby rozwiązać.

Kwestionariusz ten składa się z kilkunastu pytań dotyczących myśli, uczuć i zachowań związanych z własnym wyglądem. Osoba wypełniająca ten test ocenia stopień, w jakim różne stwierdzenia odzwierciedlają jej własne doświadczenia. Na podstawie wyników można ocenić, czy osoba ma wysokie prawdopodobieństwo występowania dysmorfofobii i czy konieczne jest dalsze skonsultowanie się z profesjonalnym terapeutą.

Rozpoznanie, klasyfikacja, diagnoza

Warto zauważyć, że samodiagnostyka za pomocą testów online czy kwestionariuszy nie zastąpi profesjonalnej oceny lekarza. Jednakże może to być pierwszy krok w kierunku zrozumienia własnych doświadczeń i skierowania na właściwe leczenie. Diagnozę dysmorfofobii przeprowadza psychiatra i psychoterapeuta. Niezbędny jest dokładny wywiad i analiza występujących objawów.

Leczenie dysmorfofobii

Leczenie dysmorfofobii jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania zarówno pacjenta, jak i specjalisty. Istnieje kilka skutecznych metod terapeutycznych, które mogą pomóc osobom dotkniętym tym zaburzeniem odzyskać kontrolę nad swoim życiem i poprawić swoje samopoczucie.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Jednym z najczęściej stosowanych podejść terapeutycznych jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT). CBT koncentruje się na identyfikowaniu i zmianie negatywnych myśli i przekonań dotyczących własnego wyglądu oraz naukę zdrowych strategii radzenia sobie z lękiem i niepokojem. Podczas sesji terapeutycznych pacjenci uczą się technik relaksacyjnych, pracują aktywnie z myślami obsesyjnymi oraz stosują technik redukcji stresu.

Terapia poznawczo-behawioralna oparta na uważności (MBCT)

Inną skuteczną formą terapii może być terapia poznawczo-behawioralna oparta na uważności (MBCT). Ta forma terapii pomaga pacjentom świadomie obserwować i akceptować swoje myśli i uczucia, bez oceniania ich jako dobrych czy złych. Poprzez praktykę uważności, osoby z dysmorfofobią mogą nauczyć się odczuwać większą akceptację i współczucie wobec siebie, co może prowadzić do zmniejszenia dyskomfortu związanego z własnym wyglądem.

Terapia grupowa

Skutecznym podejściem terapeutycznym może być terapia grupowa. Udział w grupowych sesjach terapeutycznych pozwala osobom z dysmorfofobią dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, co może przynieść poczucie zrozumienia, wsparcia i przynależności. Podczas sesji grupowych, pacjenci mogą również uczyć się od siebie nawzajem, wymieniając się strategiami radzenia sobie z negatywnymi myślami i uczuciami związanymi z własnym wyglądem. Terapia grupowa może być cennym uzupełnieniem indywidualnych sesji terapeutycznych, umożliwiając pacjentom rozwój umiejętności społecznych oraz budowanie więzi z innymi osobami przeżywającymi podobne trudności.

Farmakoterapia

W niektórych przypadkach, lekarze mogą również zalecić farmakoterapię, zwłaszcza jeśli dysmorfofobia występuje w połączeniu z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe. Leki takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) mogą pomóc w zmniejszeniu nasilenia objawów oraz poprawić ogólne samopoczucie pacjenta.

Niezależnie od wybranej metody terapeutycznej, kluczowe jest regularne uczestnictwo w terapii oraz otwarte współpracowanie z terapeutą. Poprzez skuteczne leczenie i wsparcie, osoby cierpiące na dysmorfofobię mogą odzyskać pewność siebie i cieszyć się bardziej zrównoważonym życiem emocjonalnym.  Wybór odpowiedniej metody terapeutycznej zależy od indywidualnych potrzeb, preferencji oraz stopnia nasilenia objawów dysmorfofobii.

 

 

Bibliografia:

 1. Phillips, K. A. (2005). Rozbita lustrzana powierzchnia: zrozumienie i leczenie zaburzenia dysmorfofobii. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Buhlmann, U., & Wilhelm, S. (2006). Zaburzenie dysmorfofobii: Iluzja brzydoty. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Crerand, C. E., Sarwer, D. B., & Didie, E. R. (2010). Zaburzenie dysmorfofobii: Podręcznik terapii. Wydawnictwo Continuo.
 4. Wilhelm, S., & Phillips, K. A. (2012). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia dysmorfofobii: Podręcznik terapeuty. Wydawnictwo Akademii Medycznej.

 

5/5 - (4)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dysmorfofobia – defekt i obsesja wyglądu. Objawy i leczenie - psychoterapia 1 nowe widoki 400x400 - Nowe Widoki

Psychoterapia

Wsparcie psychoterapeutyczne
dla kobiet 

coaching biznesowy online

Coaching

Indywidualny coaching biznesowy, coaching kariery i rozwój osobisty dla kobiet

superwizja grupowa cbt

Superwizja

W procesie superwizji stajesz się lepszą w tym, co robisz, aby skuteczniej pomagać swoim Klientom

Dysmorfofobia – defekt i obsesja wyglądu. Objawy i leczenie - O nas kw 400x400 - Nowe Widoki

Umów się na sesję
do psychoterapeuty lub coacha

Wiemy, jak skutecznie pomagać

Oferujemy spotkania w gabinecie w Warszawie i online

Świadczymy usługi w językach polskim i angielskim

Zobacz również

parestezje drętwienie kończyn
Psychoterapia

Parestezje – przyczyny, objawy, leczenie

Prawdopodobnie każdy człowiek doświadczył chociaż raz nieprzyjemnego uczucie mrowienia, oraz uczucie drętwienia różnych części ciała. Najczęściej dotyczy to rąk, nóg, oraz twarzy. Zazwyczaj pojawia

Więcej »